Onderzoek: LTE nog veel te bieden ondanks opkomst 5G

5 december 2016

5g_lOndanks dat de ontwikkeling van 5G zich flink doorzet, heeft 4G of LTE nog veel te bieden. Dit betoogt expert Georg Blaber van marktsepcialist CSS Insight. 4G of LTE zal tot in lengte van dagen voor veel toepassingen nog de backbone vormen.

 

Wereldwijd zetten mobiele leveranciers en operators zich massaal in om 5G o poten te krijgen. Ondanks alle voordelen die deze nieuwe mobiele technologie met zich meebrengt, zoals nieuw spectrum, meer capaciteit en hogere snelheden, vindt de expert van de marktspecialist dat de huidige snelste mobiele standaard 4G of LTE lang nog niet heeft afgedaan. Volgens Blaber blijven de investeringen in 5G substantieel omdat mobiele operators graag hun bestaande netwerk maximaal willen benutten. Bovendien willen zij met LTE meer capaciteit op hun netwerken bieden en op deze manier de prestaties verbeteren.

5g-cell-phone-signal-booster

Geen haast met 5G
Een andere reden die de expert aanvoert voor de blijvende waarde van 4G of LTE is dat er geen haast is voor de uitrol van 5G. Dit tegenstelling in de tijd van 3G toen de overstap naar 4G wel dringend was gewenst. Toen was er, aldus de expert, een enorme behoefte van de industrie voor LTE om capaciteitsproblemen aan te pakken en hogere snelheden te realiseren. Mobiele operators moesten snel in LTE gaan investeren om de zich ontwikkelende vraag naar mobiele video en het groeiende gebruik van mobiele apps te kunnen adresseren. Tegenwoordig ziet hij dat het landschap heel anders is. De roadmap van LTE, zoals naar LTE-A en LTE-A Pro, biedt nog voldoende ruimte voor mobiele operators om de vraag naar low power applicaties, wiede-area-toepassingen en de vraag naar mobiele video op te vangen. 5G biedt wel voordelen, maar Blaber ziet dit als een kritische stap voorwaarts in dit proces. Bovendien zullen LTE-toepassingen in veel gevallen ook de karakteristieken van 5G gaan bepalen.

Conclusie
In zijn beschouwing concludeert Georg Blaber dan ook dat LTE de basis zal gaan vormen voor de komende ontwikkelingen op 5G-gebied. LTE gaat een integraal onderdeel van 5G vormen en de ontwikkelingen rondom deze technologie vallen dus nog lang niet weg te denken en gaan een centrale rol in het ontwikkelingsproces spelen.

Advertenties