Kamp: Betere mobiele dekking mogelijk, maar afhankelijk van vergunningen

5 december 2016

antenne-mobileIn Nederland is een beter mobiele dekking mogelijk, maar dit is vaak nog afhankelijk van de uitgegeven vergunningen voor de plaatsing van zendmasten. Dit antwoordt minister Kamp van Economische Zaken op vragen uit de Tweede Kamer.

 

De minister geeft zijn antwoord naar aanleiding van Kamervragen over een recent onderzoek van de NOS. In dit onderzoek bleek dat in veel dorpen in Nederland de mobiele bereikbaarheid als erg onvoldoende wordt beschouwd. In zijn antwoord geeft de minister aan dat hij erkent dat soms de mobiele bereikbaarheid niet voldoende is. Volgens hem is 100 procent dekking vanuit technisch perspectief onhaalbaar. Wanneer hij specifiek kijkt naar gemeentes, geeft de bewindsman aan dat het antennebeleid, en daarmee de dekking, valt onder het beleid van de gemeente. De gemeente kan dit beleid voorzien van strenge eisen waardoor de mobiele dekking niet optimaal is.

t-mobile_antenne_2

Strenge voorwaarden gemeentes
Dit beleid van de gemeente is, aldus de beantwoording van de Kamervragen, vaak het meest belangrijk als het gaat om het bieden van mobiele dekking. De wet- en regelgeving van de overheid voor het plaatsen van antennes is zodanig ingericht dat het mogelijk is om netwerken voor mobiele communicatie te realiseren. Een groot deel van de antennes is bijvoorbeeld vergunningsvrij. Voor antennes tot 5 meter is er geen plaatsingsvergunning nodig. In het Antenne-convenant hebben de Rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de mobiele operators afspraken hierover gemaakt. Daarnaast is het beleid gericht om het delen van antennelocaties en het creëren van ruimte hiervoor. Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat het weigeren van vergunningen door een gemeente op basis van wettelijke gronden voor een specifieke aanvraag ertoe leidt dat er geen antenne wordt geplaatst en dus een gat in de dekking ontstaat. Maar uiteindelijk bepalen toch burgemeester en wethouders, aldus de minister.

Expertise Agentschap Telecom
De minister stelt verder nog dat de overheid via het Agentschap Telecom expertise beschikbaar stelt om volledige mobiele dekking in Nederland te realiseren. Het gaat het Agentschap Telecom daarbij in eerste instantie om de bereikbaarheid en het gebruik van alarmnummer 112 te ondersteunen. Het verbeteren van de bereikbaarheid is dus, helaas, vaak nog een zaak van lokale overheden.

Advertenties