Onderzoek: Zakelijke eindgebruikers zijn bereid meer te betalen voor 5G

14 augustus 2017

Zakelijke eindgebruikers zijn best wel bereid om meer te betalen voor hun communicatie- en connectiviteitsdiensten als zij daarbij 5G kunnen gebruiken. Dit stellen de marktspecialisten van Gartner in een recent onderzoek. IoT-connectiviteit is daarbij de belangrijkste drijfveer.

 

Uit het onderzoek van de marktspecialisten komt naar voren dat een meerderheid van de zakelijke respondenten, 75 procent, bereid is om een premium te betalen voor de mobiele capaciteit die 5G biedt. 24 procent van de respondenten geeft aan dit niet te willen doen. De telecomsector is de belangrijkste sector die aangeeft meer voor 5G-connectiviteit te willen betalen. Vooral voor gebruik voor hun interne processen. Bedrijven in de nijverheid, de dienstensector en de overheid zijn juist weer minder geneigd extra voor 5G te betalen, aldus het rapport.

Gebruik
De zakelijke eindgebruikers zien 5G vooral als een evolutie van netwerktechnologie, 57 procent van de respondenten, en minder, 37 procent, als een technologie die nieuwe vormen van digitale diensten mogelijk maakt. De helft van de organisaties die bereid zijn om extra te betalen, verwachten dat deze technologie hen kostenbesparingen gaat opleveren.  Opvallend is dat telecombedrijven er juist minder van overtuigd zijn dat 5G hen kostenbesparing oplevert dan positieve bedrijven uit andere sectoren. Voor telco’s is 5G meer een graduele en onvermijdelijke verandering op het gebied van infrastructuur dan een mogelijkheid om nieuwe omzet te generen, aldus Gartner. Bedrijven verwachten de technologie vooral te gaan inzetten, 57 procent, voor toepassingen rondom het internet of things (IoT). Bijna de helft van de onderzochte zakelijke eindgebruikers verwachten 5G in te zetten voor video en het uitbreiden van hun vaste breedbandcapaciteit.

Plannen aanbieders
Tot slot stellen de experts in hun onderzoek dat aanbieders van 5G en aanverwante diensten zich meer op zakelijke eindgebruikers moeten gaan toeleggen. Hiervoor moeten zij gedetailleerde roadmaps ontwikkelen voor dekking en prestaties, zeker voor de komende jaren. Op deze manier kunnen zij zakelijke eindgebruikers ervan overtuigen deze dienst af te nemen, wanneer die beschikbaar is.

Advertenties