EZ wil meer frequentieruimte voor 5G

8 augustus 2017

Het ministerie van Economische zaken onderzoekt of er meer frequentieruimte kan worden geschapen voor 4G en 5G.

 

Het ministerie wil meer frequentieruimte scheppen voor 4G- en 5G-toepassingen in vooral de 3,5 GHz-band. Dit spectrum valt binnen de 3,4 GHz en de 3,8 GHz-frequenties die al voor mobiele internettoepassingen worden gebruikt. Het vaststellen van het gebruik in deze frequenties moet worden vastgelegd in de definitieve versie van de Nota Mobiele Communicatie waaraan op dit moment de laatste hand wordt gelegd.

Beperking
Voor het gebruik van de 3,5 GHz-frequentie is er echter nog wel een beperking. Binnen dit spectrum opereert ook Defensie met haar SIGINT-activiteiten in Burum, Friesland. EZ erkent dat dit de verdere uitrol van 5G in ons land hindert en is daarom in gesprek met Defensie om de bestaande gebruiksbeperkingen te verruimen. EZ studeert daarnaast ook op de mogelijkheden voor de 700 MHz band, nu vooral gebruikt voor tv-doeleinden.

Advertenties