Europese operators zet EC onder druk om spectrumregelgeving

19 juli 2017

Verschillende Europese operators, waaronder KPN, voeren samen met de wereldwijde brancheorganisatie voor de mobiele industrie, de GSMA, in een open brief de druk op om binnen de lidstaten van de Europese Unie tot duidelijke regelgeving te komen over spectrumlicenties.

 

In de open brief aan de Europese Commissie vragen de ondertekenaars KPN, Telenor Group, Telecom Italia, Vodafone Group, Telia, Deutsche Telekom, Telefonica, Telekom Austria, Orange en dus de GSMA aan de EC om in het kader van de voorgestelde European Electronic Communication Code (EECC0) met duidelijker beleid te komen over de hervorming van het spectrumbeleid binnen de EU. In hun brandbrief stellen de telecomoperators en de brancheorganisatie dat er vooral duidelijke regelgeving moet komen over de voorspelbaarheid van toekomstige rechten voor het verkrijgen van spectrumlicenties. Daarnaast roepen zij op om de duur van de licenties te bepalen op minimaal 25 jaar in combinatie met een grote kans op vernieuwing van het kunnen beschikken over deze licenties. De ondertekenaars vinden het belangrijk dat de EU hieraan aandacht besteed, omdat een niet goed functionerend raamwerk schadelijk zal zijn voor de innovatie binnen de Europese telecomsector, de groei ervan en de verdere ontwikkeling van mobiele telecom in de regio.

Overige punten
Binnen bovenstaand kader riepen de CEO’s van de betrokken telecomoperators ook op tot een effectief en efficiënt mechanisme voor peer-review. Dit mechanisme moet het uitwissel van best practices over design en procedures verbeteren, alsook de mogelijkheid om te concurreren, te innoveren en te differentiëren door middel van het vrijwillig delen van spectrum. Tot slot hameren de operators op een beloningsstructuur voor efficiënt gebruik en bereik van het spectrum. Als de Electronic Communications Code door de Industry, Research and Energy-commissie van de EU wordt aangenomen, gaat deze naar verwachting voor het eind van het jaar naar het Europees Parlement.

Advertenties