EZ: Meer onderzoek nodig voor mobiele frequentieveiling

13 juli 2017

Het Ministerie kondigt in een Kamerbrief aan dat er meer onderzoek nodig is voor de voorbereiding van de volgende mobiele frequentieveiling in 2019. Dit naar aanleiding van de consultatie van de voorlopige Nota Mobiele Communicatie in 2016.

 

Volgens het ministerie  leverde de begin dit jaar consultatie van de in 2016 gepresenteerde voorlopige Nota flink veel negatieve kritiek op van de mobiele sector. In de nota geeft het ministerie, zijnde de Staat, aan hoe zij de frequenties binnen het huidige 3G-spectrum, in het bijzonder de 700 MHz, de 1,5 GHz en de 2,1 GHz denken te gaan veilen.

Kritiekpunt
De meeste kritische reacties kwamen op het voornemen van het niet- veilen van een gedeelte van de 2,1 GHz en dit apart te houden voor andere toepassingen. De geconsulteerde mobiele operators verwachten hierdoor dat zij op achterop raken met het ontwikkelen va technologie en diensten voor 4G en 5G. Voor het ministerie is deze kritiek daarom aanleiding om de technologie rondom deze frequentie opnieuw te gaan onderzoeken. Het resultaat hiervan wordt binnenkort verwacht.

Concurrentie
Ook wil Economische zaken dat er nog meer onderzoek wordt gedaan naar de concurrentie die op de Nederlandse markt ontstaat wanneer de frequenties opnieuw worden geveild. Dit omdat het resultaat van de veiling voor langere tijd invloed zal hebben op de verhoudingen binnen de Nederlandse mobiele markt. Ook de aanbieders van vaste diensten krijgen hiermee te maken, door de toenemende vast-mobiele convergentie. Dit onderzoek moet aan het eind van 2017 klaar zijn.

Advertenties