Mobiel bankieren in Nederland groeit gestaag

11 juli 2017

 

Mobiel bankieren is in Nederland met een gestage, maar zekere opmars bezig. Di stellen de marktspecialisten van de ING Bank in een recent marktonderzoek naar mobiel bankieren in os land.

 

Volgens het jaarlijkse onderzoek ING Digitale Monitor dat de stand van zaken rondom mobiel bankieren in Nederland als onderwerp heeft, gebruiken gestaag steeds meer mensen deze financiele mobiele dienst om hun bankzaken te regelen. Inmiddels zou het percentage eindgebruikers van deze mobiele dienst op 36 procent liggen. Bijna de helft, 48 procent, van deze eindgebruikers, geeft aan hierdoor meer met bankzaken bezig te zijn en 68 procent geeft aan, aldus de ING, dat zij hierdoor meer inzicht in hun financiën te hebben. Mobiel bankieren wordt vooral gebruikt voor saldo-checken, 87 procent, af- en bijschrijvingen bekijken, 83 procent, en het overboeken, 75 procent.

Inzet nieuwe technologie
De onderzoekers keken ook in hoeverre eindgebruikers nieuwe technologie inzetten, onder meer spraak-assistenten en virtuele agents als Siri. Ongeveer tweederde van de respondenten uit het onderzoek heeft nog nooit een spraakassistent gebruikt. Ongeveer 9 procent geeft aan dat zij deze inzetten voor mobiel bankieren via hun app. Spraaktechnologie wordt het meest gebruikt om te navigeren in het verkeer,40 procent van de gevallen, het opzoeken van informatie,39 procent, en voor het bedienen van een apparaat of app, 33 procent.

Advertenties