Wetsvoorstel Tweede Kamer wil aandacht voor beveiliging IoT

7 juli 2017

De Tweede Kamer is sterk gebrand op een goede beveiliging van IoT-netwerken. Dit blijkt uit een vorige maand ingediende en aangenomen motie van D66 en de SP.

 

In de in juni ingediende motie, een initiatief van Tweede Kamerleden Verhoeven (D66) en Hijnk (SP), staat dat de Nederlandse regering moet opstellen voor minimale beveiligingseisen voor IoT-devices. Vooral gaat het hierbij om devices die speciaal voor consumenten op de markt komen. Bovendien moet worden vastgelegd dat er sancties komen, als fabrikanten hierbij in gebreke blijven.

Voorstellen
In de motie doen de Kamerleden een aantal concrete voorstelle om tot veiliger IoT-apparatuur voor consumenten te komen. In de eerste plaats moet er een speciaal Nederlands team komen dat bedreigingen voor het IoT gaat analyseren. Daarnaast moeten er standaarden komen voor de internetveiligheid van consumentenapparatuur. Als derde voorstel geeft de motie aan dat er een onderzoek moet komen naar aansprakelijkheid voor software. Ten vierde willen de Kamerleden dat in de zelfredzaamheid van consumenten moet worden geïnvesteerd voor het veilig gebruiken van IoT-devices. Als vijfde en laatste concrete voorstel, geven de motie-indieners aan dat zij graag de oprichting zien vaneen sterk, onafhankelijk en actie Nationaal CyberSecurity Centrum (NCSC). Ten slotte moet er ook nog een keurmerk komen.

Advertenties