Nederlands buitengebied moet minimaal 100 Mbps-internet krijgen

6 juli 2017

Binnen het Nederlandse buitengebied moeten consumenten en bedrijven over drie jaar minimaal de beschikking hebben over een breedbandsnelheid van 100 Mbps. Dit meldt verantwoordelijk minister Kamp van EZ  in een update aan de Tweede Kamer.

 

In de Kamerbrief  stelt de demissionair bewindspersoon dat hij de ambitie voor breedband in het Nederlandse buitengebied verder wil opschalen. Vanuit Europa is Nederland verplicht om tegen 2020 alle inwoners toegang te laten hebben tot breedbandinternet met een verbinding van minimaal 30 Mbps. De Tweede Kamer wil deze eis verhogen naar 50 Mbps tegen 2020. Kamp geeft nu aan dat hij dit laatste ambitieniveau nu wil opschroeven naar 100 Mbps. Deze minimale snelheid geldt voor de EU pas vanaf 2025. Deze grens zal ook worden gehanteerd voor de  aangekondigde  overkoepelende regeling voor de publieke financiering van snel internet door decentrale overheden als provincies en gemeenten. Inmiddels zijn de contouren van een dergelijke regeling aan telecompartijen en overheden voor een gerichte consultatie voorgelegd.

Voortgang
In de brief geeft Kamp verder aan dat de markt voor snel internet in buitengebieden in een groot aantal provincies in ontwikkeling is, Daarnaast komt ook het ingestelde kennisplatform Snel Internet, waarin de provincies, ministeries, het Nederlands InvesteringsAgentschap, de VNG en Europa Decentraal met elkaar overleggen, op reguliere basis bijeen. Ook de portal samensnelinternet.nl is uitgebreid, zodat niet alleen bewonersinitiatieven maar ook overheden er terecht kunnen voor informatie. Tot slot inventariseert het ministerie bij provincies of er behoefte is aan verdere ondersteuning vanuit de Rijksoverheid.

Advertenties