Overheid wil aanleg breedbandnetwerken bespoedigen

22 juni 2017

De Nederlandse overheid, in dit geval de verantwoordelijke ministeries van Economische Zaken(EZ)  en van Infrastructuur en Milieu (IM), wil met behulp van het wetsvoorstel Wibon, de aanleg van breedbandinfrastructuur in os land gaan bevorderen.

 

Het onlangs aan de Tweede Kamer gepresenteerde wetsvoorstel, inclusief advies van de Raad van State, moer eigenlijk de Europese richtlijn breedband in Nederland implementeren en zorgt voor wijzgingen in de bestaande Telecommunicatiewet. Het belangrijkste onderdeel van het nu gepresenteerde wetsvoorstel is dat alle netwerkbeheerders ins ons land in de nabije de toekomst hun passieve infrastructuur toegankelijk moeten maken voor bedrijven die breedband aanleggen. Onder deze passieve infrastructuur worden onder meer kabelgoten, mangaten en mantelbuizen verstaan, maar ook om geschikte opstelpunten voor zendmasten mobiele netwerken. Binnen de Telecommunicatiewet wordt nu definitief geregeld dat de netwerkbeheerders moeten meewerken aan een redelijk verzoek tot medegebruik en coördinatie. Ook komt er met de straks aangenomen wet in de Telecomwet een wijziging van de gedoogplicht voor ongebruikte kabels. Verder wordt de geschilbeslechting door ACM versterkt. De afgelopen jaren is gebleken dat telecombedrijven en gemeenten vaak lijnrecht tegenover elkaar staan, zodra er kosten moeten worden gemaakt voor kabels en leidingen.

Werking
De Wet Wibon regelt straks de operationele samenwerking tussen nutsbedrijven die infrastructuur aanbieden, zoals de netbeheerders voor elektriciteit, inclusief straatverlichting, gas, verwarming, water, afval- en rioolwater en beheerders van spoorwegen, wegen, havens en luchthavens. Het gaat alleen om passieve infra. De wet gaat niet gelden voor allerlei categorieën actieve infrastructuur, zoals installaties voor drinkwater of de bovenleidingen van spoorwegen. Daarnaast krijgt niet alleen de ‘digitale snelweg’ aandacht, maar ook de ‘op- en afritten’ hiervan, zoals de aansluitingen van huizen en kantoren op de breedbandnetwerken. Bij nieuwbouw van huizen, worden aannemers straks verplicht om goede faciliteiten aan te leggen voor breedbandverbindingen met de woningen en de ‘last mile’ van deze verbindingen. Netwerkaanbieders krijgen daarnaast het recht om ook in bestaande gebouwen deze voorzieningen aan te leggen.

Implementatie Europese regelgeving
Met de Wibon komt de overheid dus tegemoet aan de Europese richtlijn voor de aanleg van breedband in alle lidstaten. Conform deze richtlijn moeten tegen 2020 alle huishoudens en bedrijven toegang hebben tot internetdiensten met een snelheid van minimaal 30 Mbps. Hiervoor moet ook bestaande fysieke infrastructuur, zoals de infrastructuur van andere nutsbedrijven, kunnen worden gebruikt voor de aanleg van openbare elektronische communicatienetwerken. Om de kosten te verlagen, is coördinatie van (graaf-)werkzaamheden nodig.  Dat wordt nu met het wetsvoorstel geregeld.

Advertenties