Onderzoek: 5G nog niet geliefd in bedrijfsleven

20 juni 2017

Bedrijven zien voorlopig nog weinig redenen om snel 5G-technologie te implementeren. Dit stellen de onderzoekers van ABI Research in een recent onderzoek. Zij zien nog weinig gebruikersbehoeften en de hype wordt vooral aangewakkerd door de technologieketen.

 

In het onderzoek , gehouden onder 455 Amerikaanse bedrijven in 9 verticale markten, komt naar voren dat een ruime meerderheid van de respondenten nog geen behoefte heeft aan het implementeren van 5G-technologie, onder meer voor private LTE-netwerken. Van de respondenten die aangeven dat zij wel in op korte termijn deze supersnelle mobiele technologie willen gaan gebruiken, geeft bijna iedereen aan dat zij nog in een vroege onderzoeksfase zitten. Het zijn dus niet de bedrijven die de huidige hype rondom 5G aanzwengelen, maar het is vooral de technologieketen, aldus de onderzoekers. Een marktsegment met bovengemiddelde aandacht voor 5G is de retail, waar 51 procent van de respondenten kijkt naar de mogelijkheden van 5G of naar specifieke toepassingen. Ook de gezondheidszorg en federale overheden hebben bovengemiddelde belangstelling voor 5G-toepassingen.

Zakelijke markt later
De onderzoekers gaan ervan uit dat door deze laatste ontwikkeling 5G eerst door de consumentensector zal worden opgepakt. Daarna zal de technologie pas binnen de zakelijke markt op grotere schaal worden ingezet. De specialisten vinden dat ontwikkelaars van 5G en bijbehorende diensten daarom zich meer op hun potentiele zakelijke afnemers moeten gaan richten. Dit om hun behoeften in kaart te brengen, de daadwerkelijke toegevoegde waarde van 5G aan te geven en eindgebruikers te helpen bij het ontwikkelen van specifieke gebruiksmogelijkheden.

Zakelijke toepassingen
Voor 5G geven de experts van ABI Research aan dat er binnen de zakelijke markt verschillende behoeften zijn, zoals de ondersteuning van, veel capaciteit vragende, low latency-toepassingen  als AR/VR en robotica. Bij de ondervraagde marktsegmenten staan autonome voertuigen het minst in de belangstelling te staan, terwijl dit de meest gehypte gebruikscase is. VR wordt bij alle negen verticals als meest populaire toepassing genoemd. Van de bedrijven die 5G wel willen gaan inzetten, wil ook VR-toepassingen uitrollen. Ook het gebruik van de mobiele netwerktechnologie voor robotica scoort goed, hoewel dergelijke toepassingen door 5G-leveranciers op dit moment  grotendeels worden genegeerd.

Advertenties