ACM: Druk op beschikbare 06-nummers blijft hoog

20 juni 2017

De druk op het aantal beschikbare 06-nummers blijft door de groei van het mobiele verkeer hoog, aldus de nationale telecomtoezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Door de opkomst van zakelijke VoIP-diensten neemt ook de vraag toe naar (vaste) geografische telefoonnummers.

 

In haar Monitor Nummeruitgifte 2016  () geeft de telecomtoezichthouder aan dat de beschikbaarheid van mobiele 06-nummers onder druk blijft staan. Inmiddels is 91 procent van deze nummers aan telecomaanbieders uitgegeven. Echter, de aanwezige voorraad bij deze aanbieders is nu gedaald naar 35 procent. De vraag naar 06-nummers blijft  de komende tijd nog hoog door bijvoorbeeld innovatieve elektronische communicatiediensten. Nieuwe apps concurreren vaker met de traditionele telefoondiensten, zo stelt de ACM in de Monitor.

Actief restrictief beleid
De ACM constateert wel dat een acuut tekort aan 06-nummers voorlopig nog niet aan de orden is. Dit komt mede doordat het restrictieve beleid dat de ACM nu doorvoert langzaam zijn vruchten afwerpt. Telecomaanbieders mogen alleen 06-nummers voor telefoniediensten verstrekken. Voor alle andere mobiele diensten waarvoor een mobiel nummer noodzakelijk is, zoals voor Internet of Things (IoT)-toepassingen, moeten zij 097-nummers verstrekken.

Geografische nummers
Voor geografische nummers, zoals voor vaste telefonie, ziet de ACM steeds meer belangstelling. Dit ondanks de daling van de vaste telefonie. De groei van de vraag naar geografische nummers komt vooral door de groei van het aantal zakelijke VoIP-diensten, aldus de toezichthouder. Binnen de driecijferige netnummergebieden hebben Amsterdam, Rotterdam en Den Haag de hoogste uitgiftepercentages. Rond de 70 procent van de nummers is in deze locaties uitgegeven. In de viercijferige netnummergebieden hebben Spijkenisse, IJsselsteden en Roermond de hoogste uitgiftepercentages met iets boven de 70 procent. De ACM verwacht geen tekort aan geografische nummers.
Bron: ACM

Advertenties