Rapport: Bedrijven maken weinig mobiele apps meer

15 juni 2017

Grootzakelijke bedrijven maken zelf steeds minder mobiele apps. Dit stellen de marktonderzoekers van Gartner in een recent onderzoek.

 

Volgens de marktspecialisten hebben veel grootzakelijke ondernemingen de afgelopen twaalf maanden nauwelijks mobiele apps gemaakt, aangepast naar de eigen wensen of gevirtualiseerd. Het gaat hierbij om een kwart van alle in het onderzoek onderzochte bedrijven. Wel is dit aantal gedaald ten opzichte van 2016, toen nog 39 procent van de grootzakelijke bedrijven aangaf niets aan mobiele app-ontwikkeling te hebben gedaan. Als belangrijkste redenen voor deze achterstallige ontwikkelingen, geven de onderzochte bedrijven aan dat zij niet voldoende geld hiervoor hebben, geen tijd van medewerkers en een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel. Daarnaast zien veel bedrijven ook geen toegevoegde waarde in mobiele apps of een goede ROI of begrijpen de wensen van hun klanten niet.

Mobiele app-ontwikkeling
De bedrijven die wel het afgelopen jaar aan mobiele app-ontwikkeling hebben gedaan, geven aan dat zij gemiddeld hebben gewerkt aan 8 mobiele apps. Ten opzichte van 2016 is dit nagenoeg gelijk. Op dit moment worden er gemiddeld 2,6 mobiele apps ontwikkeld en staan er gemiddeld 6,2 gepland voor de komende 12 maanden. Deze laatste mobiele apps bevinden zich echter nog niet in een ontwikkelstadium, aldus Gartner. Wel blijkt uit het onderzoek dat de echte uitgaven aan mobiele app-ontwikkeling van bedrijven nog achterlopen dan bedrijven daadwerkelijk voorspellen. Hoewel 68 procent van de respondenten aangeeft dat zij waarschijnlijk de uitgaven aan mobiele app-ontwikkeling gaan verhogen, is mobiele app-ontwikkeling slechts 11 procent van het totale softwarebudget. De bedrijven geven echter aan dat zij dit jaar het mobiele app-budget met 25 procent willen verhogen. Volgens Gartner is er, in tegenstelling tot wat de bedrijven beweren, juist een negatieve trend waarneembaar als het gaat om het toewijzen van budget aan mobiele app-ontwikkeling. Gelukkig geeft 52 procent nog wel aan dat zij bezig zijn met de ontwikkeling van zogenoemde post-app toepassingen als bots, chatbots en virtuele assistenten.

Trage reactie
De onderzoekers vinden dat bedrijven sneller moeten gaan reageren op de vraag naar mobiele apps en daarbij goed moeten nadenken en daarbij, zakelijk, hun prioriteiten stellen welke soort apps zij gaan ontwikkelen. Vaak worden nu zakelijke mobiele web apps ontwikkeld, terwijl het belangrijker is om native of hybride mobiele apps te gaan ontwikkelen. Zij moeten daarom meer geld gaan uitgeven aan de ontwikkeling van deze specifieke apps en deze in een korter tijdsbestek voltooien. Dan spelen zij god in op wat medewerkers nodig hebben om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, zo besluiten de onderzoekers hun rapport.

Advertenties