Agentschap Telecom: Meer telecomstoringen gemeld

13 juni 2017

In 2016 zijn er meer storingen met impact voor eindgebruikers gemeld dan in de jaren daarvoor. Dit schrijft telecomtoezichthouder Agentschap Telecom in haar recent gepubliceerde jaaroverzicht over haar werkzaamheden in 2016.

In de recent gepubliceerde Staat van de Ether 2016 stelt de telecomtoezichthouder dat er in 2016 in totaal 57 meldingen bij het Loket Meldplicht Telecomwet zijn ontvangen van storingen in telecomnetwerken die een impact hadden op eindgebruikers. Dit is 40 procent meer dan in de jaren daarvoor. De belangrijkste reden voor de toename is, volgens het Agentschap Telecom, doordat in het afgelopen jaar telecomaanbieders, vooral kleinere, vaker melding hebben gedaan van storingen met een kleine impact.

Aantallen meldingen
Van de 57 gemelde telecomstoringen waren er 12 met een impact van kleiner dat 1.000 ‘klantstoringsuren’. Voor 17 van de meldingen ging het om storingen die een impact hadden van 1 miljoen klantenuren of meer. De telecomtoezichthouder stelt in een commentaar dat vanwege de enorme verschillen tussen de meldingen, het aantal meldingen geen indicator voor de mate van de continuïteit. Aanbieders hoeven alleen incidenten te melden die een belangrijk effect hebben op de continuïteit van het netwerken of de daarover geleverde diensten. Aanbieders hebben dan ook aanmerkelijke ruimte om het melden naar de eigen praktijk in te richten.

Impact 112
Het Agentschap heeft met een aantal (grotere) operators afgesproken dat incidenten worden gemeld waarbij de bereikbaarheid van 112 in het geding is, de maatschappelijke en/of economische impact van de storing groot is of wanneer er sprake is van een langdurige storing. Bij 46 van de gemelde continuïteitsonderbrekingen is aangegeven dat de onderbreking invloed had op de bereikbaarheid van 112.Van deze 46 meldingen betrof het 16 keer de bereikbaarheid van 112 via mobiele telefonie en 30 keer 112 via vaste verbindingen. Doordat 112 zowel bereikbaar is via vaste, als mobiele verbindingen en aanbieders, onder meer via nationale roaming, maatregelen hebben genomen, vindt het Agentschap Telecom dat de daadwerkelijke bereikbaarheid van 112 tijdens de gemelde continuiteitsonderbrekingen niet of nauwelijks in het geding is geweest. Vooral omdat, zo besluit de telecomtoezichthouder, er geen meldingen zijn geweest waarbij alle mobiele netwerken tegelijkertijd continuiteitsproblemen hadden.

Advertenties