CBS: Nog vaak mobiel messaging-gebruik tijdens het rijden

24 mei 2017

Veel automobilisten blijken nog steeds hun mobiele telefoon te gebruiken tijdens het rijden. Dit stellen onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek in een recent onderzoek. Vooral het gebruik van messaging-diensten onderweg is populair.

 

Niet-handsfree bellen en ander smartphonegebruik eigenlijk not done, maar toch bezondigen automobilisten zich hier nog steeds vaak aan. Uit het onderzoek van de statistici  blijkt dat nog steeds 12 procent van de ondervraagde automobilisten aangeeft we eens niet-handsfree te bellen of op een andere manier een mobiele telefoon te gebruiken tijdens het rijden. Dit is opmerkelijk omdat bijna negen op de tien automobilisten mobiel telefoongebruik daadwerkelijk gevaarlijk te vinden. Vier op de tien automobilisten vinden het zelfs onveilig om handsfree te bellen, wat wettelijk wel is toegestaan. Uit de cijfers blijkt verder dat 38 procent van de ondervraagden weleens handsfree in de auto belt.

Perceptie gevaarlijk gedrag
Automobilisten die zelf regelmatig riskant gedrag vertonen, vinden, aldus het CBS, minder vaak dat dit gedrag ook gevaarlijk is. Zo vindt 67 procent van de automobilisten die weleens niet-handsfree bellen dit gedrag gevaarlijk, tegen 90 procent van de automobilisten die dit zelden of nooit doen. Jongeren denken daarnaast anders over mobiel bellen in de auto en of dit gevaarlijk is dan ouderen. Bijna een kwart van 18- tot 35-jarigen vindt handsfree bellen gevaarlijk, tegen ruim zes op de tien 75-plussers. Tot slot blijkt uit het onderzoek dat mannen vaker bezig zijn met hun mobiele telefoon tijdens het rijden dan vrouwen.

Advertenties