Onderzoek: EMEA-bedrijven verdeeld over begrip en inzet IoT

22 mei 2017

In de EMEA-regio is de markt voor het Internet of Things (IoT) nog steeds sterk gefragmenteerd. Vooral het verschil aan inzicht over de inzet van het IoT tussen IT-afdelingen en de zakelijke afdelingen van bedrijven is hier debet aan, aldus onderzoekers van netwerkspecialist en HPE-dochter Aruba Networks in een onderzoek.

 

Volgens het onderzoek The State of IoT in EMEA, recent gepresenteerd tijdens Aruba Atmosphere 2017, onder 1.400 bedrijven in 11 landen is de fragmentatie van de IoT-markt in de EMEA-regio vooral dus het gevolg van verschillende meningen binnen bedrijven zelf over wat het IoT nu is en hoe dit bedrijfsmatig moet worden ingezet. Wel blijken bedrijven het IoT belangrijk te vinden. Inmiddels heeft 50 procent van de onderzochte bedrijven deze technologie geadopteerd en dit zal, naar verwachting, toenemen tot 82 procent in 2019.

Verschillen
Ondanks de adoptiegraad, is er dus wel een verschil in inzicht over het IoT binnen de bedrijven zelf tussen het IT-management en de zakelijke kant. De onderzoekers signaleren hiervoor een aantal trends. In de eerste plaats bestaat er een verschil over de definitie van het IoT. IT- en zakelijke afdelingen zijn het nog zeer oneens over wat IoT is. Uit de onderzoeksresultaten blijkt onder meer dat bijna tweederde van de ondervraagde IT-managers, 65 procent, het IoT definieert als ‘het toevoegen internetverbindingen aan alledaagse voorwerpen. Bijna de helft van de zakelijke beslissers, 48 procent, verstaat hieronder echter een meer contrasterende term, ‘automatisering bij het bouwen van diensten’. Een tweede trend die de specialisten van Aruba Networks signaleren zijn dat er conflicten in prioriteit ontstaan. Tussen de twee onderzochte afdelingen zijn er verschillen wat precies de IoT-toepassingen zijn. Volgens de IT-afdeling is de belangrijkste toepassing voor IoT, ook in toekomstige ontwikkelingen, het monitoren en het onderhoud van kritische apparatuur. Voor zakelijke managers ligt de prioriteit van IoT vooral bij het aanbieden van locatiegebaseerde diensten. Verder signaleren de onderzoekers nog een verschil van perceptie in de acceptatie van IoT-technologie. Zo verschillen in de EMEA-regio de onderzochte afdelingen nog vaak van mening of IoT ook daadwerkelijk wordt toegepast. Van de ondervraagde zakelijke managers geeft 58 procent aan dat zij vinden dat zij daadwerkelijk IoT-technologie in de zakelijke activiteiten hebben geïntegreerd. Van de IT-managers vindt dit slechts 46 procent. Minder dan de helft dus.


Toekomstige ontwikkelingen
Als laatste trend hebben de onderzoekers van de HPE-dochter gekeken naar de mening over en de plannen van van beide managersgroepen over de toekomst. Leidinggevenden van de IT-afdelingen hebben meerdere twijfels over de toekomst van het IoT in de EMEA-regio. Wat betreft de adoptiegraad geeft 13 procent van deze respondenten aan dat er binnen hun bedrijven geen plannen bestaan voor de implementatie van het IoT. Van de zakelijke beslissers geeft 98 procent aan dat hun bedrijven nu of in de nabije toekomst het IoT zullen gaan implementeren. Ondanks deze grote verschillen, geven beide ondervraagde groepen respondenten aan dat zij vinden dat het IoT de productiviteit van medewerkers verhoogt of kan verhogen. Daarnaast zien zij positieve resultaten als het gaat om een daling van de operationele risico’s, een verbeterde efficiënte en een daling van de kosten bij een implementatie van het IoT.

Advertenties