Berec geeft commentaar op Europese telecomvoorstellen

17 mei 2017

De Europese supertoezichthouder voor de telecomsector Berec heeft de plannen van de Europese Commissie voor de telecomsector in de nu nog 28 lidstaten doorgelicht.

 

In een 13-tal commentaren geeft de supertoezichthouder commentaar over de diverse telecomvoorstellen. De toezichthouder is in deze commentaren onder meer zeer te spreken over de plannen van de EC voor snelle vaste netwerken en 5G. In haar commentaar hierover legt de toezichthouder wel nadruk op het belang van concurrentie als belangrijkste impuls voor investeringen. Volgens Berec is er geen tegenstelling tussen passende regulering en haalbare investeringen.

Meer invloed
De Europese koepelorganisatie van nationale telecomtoezichthouders wil dan ook in dat deze toezichthouders in de toekomst in staat moeten zijn om de passende maatregelen te nemen bij nieuwe netwerken, netwerkelementen of verticaal geïntegreerde partijen op basis van analyse van specifieke markten. Zo zouden onder meer niet-concurrerende oligopolies en duopolies moeten kunnen worden aangepakt. Recent gaf al de directeur Telecom van de Nederlandse toezichthouder, ACM, in de cases Vodafone-Ziggo en KPN, hier al een voorschot op.

Overige commentaren
De supertoezichthouder Berec verwelkomt tevens het plan om de nationale toezichthouders nauwer te betrekken bij het spectrumbeleid. Wel waarschuwt Berec ook dat er een flexibele coördinatie’ hiervoor moet komen en geen harde harmonisatie. Tot slot wordt gesignaleerd dat de rol van OTT groeit en dat niet-traditionele aanbieders steeds belangrijker worden en dat ook Berec hierbij moet worden betrokken.

Advertenties