Home > Branchenieuws, Consumenten, Mobiele devices, Nederland, Onderzoek, Smartphones, Tablets > Penetratie tabletmarkt in Nederland op slot

Penetratie tabletmarkt in Nederland op slot

15 mei 2017

De Nederlandse markt voor tablets lijkt geheel op slot te zitten als het gaat om de penetratie. Dit constateren de marktexperts van Telecompaper’s Consumerpanel in het eerste kwartaal van dit jaar. De penetratie van smartphones is echter toegenomen.

Volgens de onderzoekers is de penetratie van tablets in Nederland min of meer tot stilstand gekomen. In totaal zou nu in het eerste kwartaal van dit jaar  69 procent van alle huishoudens een of meerdere tablets hebben. In dezelfde periode in 2016 was dit 68 procent. De penetratie is dus nagenoeg gelijk gebleven. De daling is, sinds de toename van het aantal tablets in 2010, al sinds 2014 sterk ingezet, aldus de specialisten in hun onderzoek. Wel zijn er verschillen waarneembaar tussen huishoudens. Hogere inkomens hebben vaker een tablet dan lagere. Onder huishoudens met een inkomen van twee keer modaal en hoger ligt met 82 procent de penetratie het hoogst.

 

Tabletpenetratie NL Q12017 Bron: Telecompaper

Smartphonepenetratie blijft groeien
In tegenstelling tot de penetratie van tablets in Nederland, is de penetratie van smartphones in ons land wel toegenomen. De totale penetratie van smartphones in ons land ligt nu op 89 procent. In Q1 2015 was dit nog 80 procent. De onderzoekers verwachten verder dat deze groei alleen nog maar zal gaan toenemen. Het enige verschil in smartphonebezit, aldus het rapport, bestaat uit leeftijden. Van de twintigjarigen beschikt 96 procent over smartphones, terwijl dit percentage onder ouderen een stuk lager ligt, 73 procent.

Smartphonebezit Q12017 Bron: Telecompaper

Advertenties