Home > Branchenieuws, Internet, Internet of Things, M2M, Onderzoek, Zakelijke markt > Leveranciers maken aanbod IoT en ecosystemen volwassen

Leveranciers maken aanbod IoT en ecosystemen volwassen

15 mei 2017

Steeds meer leveranciers, zowel van hardware als software, bieden voor eindgebruikers Internet of Things (IoT)-toepassingen een bijbehorende ecosystemen aan. Dit blijkt uit recent onderzoek van de marktspecialisten van ABI Research.

Uit het onderzoek komt naar voren dat inmiddels 59 procent van 500 onderzochte leveranciers en hun partnerprogramma’s nu IoT-aanbiedingen leveren met een hoge graad van volwassenheid. Dit is bijna twee keer zoveel dan een eerder onderzoek uit september 2015. Volgens de onderzoekers is de belangrijkste reden voor deze flinke groei dat eigenaars van partnerprogramma’s van hard- en softwareleveranciers hun leden veel toegang geven tot specifieke training en certificatieprocessen voor het IoT. In plaats van op volumeafname gebaseerde partnerprogramma’s, is er een duidelijke verandering waarneembaar naar meer value-based partnerprogramma’s voor eindklanten. De IoT-programma’s die nu worden aangeboden zouden meer interactie opleveren tussen aanbieders en deelnemers die gezamenlijk zoeken naar de juiste toepassingen voor het IoT en toepassingen die kunnen afwijken van de standaard oplossingen, aldus ABI Research.

Specifieke programma’s
De programma’s bieden eindgebruikers vooral B2B-oplossingen om het IoT te kunnen gebruiken voor et vergroten van de verkoop en omzet en het omlaagbrengen van kosten. Het gaat hierbij, zo geeft het rapport aan, om speciale verticale markten. In de afgelopen twee jaar zien de onderzoekers een groei van tegen de 40 procent in markten als manufacturing, de industriële markt en voor grootzakelijke IoT-oplossingen. De sterkste groei was waarneembaar in de hospitality-sector met maar liefst 164 procent.

Advertenties