AT bezorgd over graafschades in Nederland

4 mei 2017

Telecomtoezichthouder Agentschap Telecom is bezorgd over het aantal graafschades aan leidingen, zoals telecomkabels, dat ontstaat tijdens werkzaamheden aan infrastructuur. Het aantal meldingen graafschades daalt niet meer en is ten opzichte van 2016 gelijk gebleven.

 

De telecomtoezichthouder constateert, op basis van cijfers van het Kadaster, dat het aantal graafschades in ons land ten opzichte van vorig jaar niet is gedaald, maar gelijk is gebleven. Hierdoor komen de jaarcijfers niet in lijn met wat belanghebbenden in het Kabel- en Leidingoverleg (KLO) hebben afgesproken. In 2019 moet het aantal jaarlijkse graafschades beperkt zijn tot 25.000, of 1 schade per 20 graafbewegingen.

Maatregelen
Het Agentschap Telecom, die de wettelijke taak heeft graafschade te behandelen, vindt dat meer aandacht moet worden besteed aan het zorgvuldiger uitvoeren van graafwerkzaamheden. Hiervoor is de CROW500-richtlijn ontwikkeld. Deze benoemt de verantwoordelijkheden en taken van alle betrokkenen. Deze betrokkenen moeten, wat nu op papier staat, ook echt gaan uitvoeren, aldus het AT. Alle partijen moeten de richtlijn vertalen naar de praktijk, al dan niet met hulpmiddelen van de toezichthouder.

Advertenties