Onenigheid over vastleggen spectrumlicenties in EU

28 april 2017

Niet alle lidstaten van de Europese Unie zijn het eens met een voorstel van de Europese Commissie om spectrumlicenties binnen de EU voor minimaal 25 jaar vast te leggen. Dit bericht nieuwsdienst Reuters.

 

Het voorstel van de EC om spectrumlicenties voor een periode van minimaal 25 jaar vaste te leggen vormt onderdeel van de het EC-voorstel voor de European Communications Code uit 2016. Dit voorstel moet de toekomst van elektronische communicatie binnen de EU, zoals de ontwikkeling van 5G en het daarvoor benodigde spectrum, vastleggen. Tegen het onderdeel dat spectrumlicenties nu voor 25 jaar moeten worden vastgelegd, zijn 13 lidstaten nu in verweer gekomen, aldus Reuters.

.
Verweer lidstaten
In hun verweer of position paper schrijven de 13 lidstaten, Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Finland, Duitsland, Griekenland, IJsland, Italië, Letland, Nederland, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, dat een verplichte licentieduur in hun ogen een buitenproportionele maatregel is. Daarnaast zou dit leiden tot minder flexibiliteit om op marktontwikkelingen te kunnen reageren. De lidstaten geven verder aan dat een extreem lange licentieduur kan leiden tot het risico dat ook innovatie wordt afgeremd als frequenties voor langere tijd aan een levenscyclus van een specifieke mobiele technologie worden toegekend. Verder zou, zoals voorgesteld door de EC, het terugnemen van licenties van operators die niet aan de uitrolvoorwaarden voldoen, niet voldoende zijn om marktontwikkelingen te stimuleren. Het terugnemen zou, in de ogen van de opstellers van de position paper, vaak leiden tot langdurige juridische procedures.

Mobiele operators
De punten van verzet zijn juist niet in de belangen van de mobiele operators in de EU. In de meeste Europese lidstaten worden nu nog spectrumlicenties voor perioden tussen de tien en vijftien jaar uitgegeven. Mobiele operators hebben juist langere termijnen om meer uit hun investeringen te kunnen halen en zien deze termijnen daarom als garanties. Het Europees parlement heeft over het voorstel van de RC nog geen besluit genomen, dus kan nog veel veranderen.

Advertenties