Smartphonegebruik veroorzaakt groter risico voor verkeersongelukken

21 april 2017

Smartphonegebruik in het verkeer en vooral in de auto zorgt voor steeds meer risico’ op verkeersongelukken. Dit constateert verkeersveiligheids app-ontwikkelaar Zendrive in een recent langdurig onderzoek naar verkeersgedrag in de Verenigde Staten.

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat smartphones tegenwoordig in 88 procent van de autoritten worden gebruikt. Hieruit concluderen de app-ontwikkelaars vervolgens dat het risico op ongelukken natuurlijk evenredig toeneemt. Volgens de resultaten van het onderzoek zouden daarom dagelijks in 5,6 miljoen autoritten bestuurders achter het stuur een smartphone gebruiken. Wanneer dit maatgevend is voor de hele bevolking van de Verenigde Staten, komen de specialisten op 600 miljoen ritten per dag waarin smartphones achter het stuur worden gebruikt. Uiteindelijk zouden deze bestuurders dan tegen 105 kansen op een ongeluk aanlopen gedurende een reis van 1 uur.

Nederland
Ook in Nederland gaan steeds meer stemmen op om smartphonegebruik achter het stuur of in auto’s te verbieden of te beperken. Recent publiceerden alle Nederlandse verkeersorganisaties een gezamenlijk manifest (https://vvn.nl/sites/default/files/Verkeersveiligheidsmanifest.pdf) waarin onder meer wordt gepleit dat in voertuigen alleen nog maar handsfree bedieningen moeten worden toegestaan en dan nog alleen wanneer de verkeerssituatie dat toelaat en het device zelf niet afleidt. Wordt vervolgd.

Advertenties