Telecompaper: Omzet vaste telefonie opnieuw gedaald

10 april 2017

De omzet uit vaste telefonie van consumenten is in 2016 opnieuw gedaald. Dit stellen de marktexperts van Telecompaper hun recente jaaroverzicht over dit marktsegment. VoIP via glasvezel is wel toegenomen.

 

Uit het jaaroverzicht blijkt dat de omzet uit vaste telefoniediensten voor consumenten in 2016 met 9,3 procent is afgenomen. In totaal boekte dit marktsegment een omzet van 1,1 miljard euro. De daling van de omzet is niet nieuw, deze trend is al ingezet sinds 2013. Belangrijkste reden voor de omzetdaling is dat Nederlanders steeds minder vast bellen, vooral door de opkomst van mobiel.

Afname vaste lijnen
In 2016, zo constateerden de onderzoekers, daalde het aantal vaste telefonielijnen met 0,5 procent naar een totaal van 6,27 miljoen. Hoewel digitale lijnen, VoIP, in opmars zijn, was de stijging van dit type lijnen in het afgelopen jaar met 1,8 procent niet voldoende om de toenemende afkalving van PSTN/ISDN-lijnen te stoppen. Eind 2016 waren er meer dan 5,6 miljoen digitale lijnen, dus wel de overgrote meerderheid van het totaal aantal vaste lijnen. Vooral de sterke groei van het aantal vaste telefonielijnen via glasvezel was duidelijk aanwezig. VoIP via glasvezel nam met 15,2 procent toe tot ruim 913.000 lijnen. Kabel is nog steeds de grootste aanbieder van VoIP-telefonie met 2,66 miljoen aansluitingen. Het aantal telefonielijnen via DSL staat op een tweede plaats met 2,06 miljoen lijnen. We daalden kabel en DSL beiden het afgelopen jaar licht, aldus Telecompaper.

Toekomstige ontwikkelingen
Voor de komende jaren verwachten de telecomexperts eigenlijk eenzelfde beeld. Omzet en volume van vaste telefonie voor consumenten blijven dalen, waarbij de omzet procentueel sneller daalt. Voor de periode de trends van omzet- en volumedaling zich doorzetten in de komende jaren, waarbij de omzet procentueel sneller daalt, 5 procent voor omzet en 0,9 procent voor aansluitingen/. Dat betekent een gemiddelde daling per jaar voor de periode 2017 tot en met 2021 van 0,9 procent in het aantal aansluitingen en 5 procent voor de omzet. Ook zal de groei van VoIP via glasvezel de verdere daling van VoIP via kabel en DSL niet kunnen compenseren.

Advertenties