Onderzoek: IoT brengt niet zoveel op als verwacht

10 april 2017

De experts van Strategy Analytics stellen dat de verwachte omzet die het Internet of Things (IoT) moet opbrengen erg wordt overschat in vergelijking met de realistische haalbare opbrengsten.

 

Uit het onderzoek blijkt dat de verwachte opbrengst over acht jaar, in 2025 wanneer het hoogtepunt van het IoT wordt verwacht, ongeveer rond de 0,5 biljoen dollar komt te liggen. Dit is maar 7,1 procent van de totale verwachte IT-markt van 4,4 biljoen dollar tegen die tijd. In 2015 bedroeg de totale IoT-gerelateerde omzet ongeveer 120 miljard dollar, ofwel 3,8 procent van de mondiale IT-omzet (3,3 biljoen dollar).

Redenen
Belangrijke redenen zijn onder meer dat in belangrijke verticale markten het aantal IT-devices nog niet helemaal zoveel is, als eigenlijk wordt verwacht. Zo bedraagt ruim 70 procent van de IoT-oplossingen in de VS minder dan 500 devices of sensors. Ongveeer twee derde van de bedrijven besteedde in 2015 minder dan 100.000 dollar aan IoT-toepassingen. Verder is 35 procent van de onderzochte bedrijven bij een uitrol van minder dan 100 devices of sensors betrokken.

Advertenties