Overheidsrapport: C2000-infrastructuur slecht beveiligd

4 april 2017

Het gesloten communicatienetwerk C2000  van de Nederlandse opsporings- en hulpdiensten is slecht beveiligd. Dit blijkt uit een rapport van de Auditdienst Rijk.

 

Uit het rapport dat naar de Tweede kamer is gestuurd blijkt onder meer dat C2000-apparatuur ongemerkt gestolen of verloren kan worden. Dit zou criminelen de mogelijkheid geven op het netwerk meet te luisteren. Daarnaast wordt in trainingen nauwelijks aandacht besteed aan de beveiliging van het communicatiesysteem, aldus de Auditdienst Rijk.


Maatregelen op termijn
In een brief aan de Tweede Kamer geeft waarnemend en demissionair minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie aan op korte termijn een aantal maatregelen te nemen voor het verbeteren van de huidige situatie rondom C2000. Het gaat hierbij om onder meer het actief monitoren op verdachte patronen van randapparatuur, het verbeteren van het zicht op de randapparatuur door middel van een regelmatig uit te voeren inventarisatie en controle van de registratie van randapparatuur en het duidelijk maken van de incidentenprocedure voor C2000 zodat eindgebruikers weten waar ze melding kunnen maken van eventueel verlies of diefstal van C2000-apparatuur.Daarnaast is ook gekeken naar ‘Target Blue Eye’-apparatuur voor het afleiden van het C2000-netwerk. De Auditdienst Rijk geeft nadrukkelijk aan dat het al langer mogelijk is deze apparatuur in beslag te nemen wanneer deze als hulpmiddel voor het plegen van een strafbaar feit wordt gebruikt. De accountantsorganisatie van de overheid ziet dan ook geen meerwaarde in  het verbieden van dit soort devices.

Advertenties