BEREC presenteert leidraad mobiele roaming

30 maart 2017

De overkoepelende telecomtoezichthouder van de lidstaten van de Europese Unie, BEREC, heeft richtlijnen gepresenteerd over de roamingtoeslagen binnen de EU die mobiele operators na 15 juni 2017 nog aan hun eindgebruikers in rekening kunnen brengen.

Vanaf 15 juni 2015 komen de roamingtarieven voor mobiele telefonie, sms en datagebruik binnen de lidstaten van de Europese Unie in principe te vervallen en kost roaming hetzelfde tarief als het binnenlandse tarief. Door de EU wordt dit ook wel Roam Like At Home (RLAH) genoemd. Slechts in enkele gevallen kunnen mobiele operators toeslagen voor roaming vragen. Voor telecomtoezichthouders die deze beslissing moeten naleven en controleren, heeft de overkoepelende Europese telecomtoezichthouder nu richtlijnen opgesteld. Daarnaast is ook gekeken wat door operators als fair-use kan worden bestempeld en wat niet. De nieuwe roamingregels gaan vooralsnog ook voor het Verenigd Koninkrijk gelden, hoewel dit land officieel heeft aangekondigd over twee jaar de EU  te verlaten.


Toeslagen mogelijk
In de nu gepresenteerde richtlijnen krijgen nationale mobiele operators de mogelijkheid om een toeslag te berekenen voor roaming binnen de EU als er in vier maanden meer roamingverbruik is dan binnenlands verbruik. Eindgebruikers moeten dan kunnen laten zien dat er een speciale reden is, zoals werk, studie of familie in een ander land, voor het extra roamingverbruik. Onbeperkte abonnementen en prepaid hebben extra regels. De toeslagen worden ook begrensd tot 0,19 euro per minuut voor bellen, 6 cent voor sms versturen en 0,20 euro per MB aan data. Gebeld worden binnen de EU-lidstaten mag niet meer gaan kosten dan het gewogen gemiddelde van de gereguleerde tarieven voor mobiele gespreksafgifte, geeft BEREC verder aan.

Procedures operators
Ook voor de mobiele operators binnen de lidstaten van de EU regels komt de overkoepelende toezichthouder met verdere procedures. Als mobiele aanbieders kunnen aantonen dat zij geld verliezen voor de RLAH-regeling die straks gaat gelden, kunnen zij een uitzonderingspositie aanvragen voor de tijd die nodig is om de tarieven aan te passen. De nationale telecomtoezichthouder, in Nederland de ACM, moet dan de situatie beoordelen aan de hand van een rekenmodel dat door BEREC is ontwikkeld. Hierbij, zo stellen de voorgestelde richtlijnen, moet ook meewegen of de bewuste operators onderdeel vormen van een pan-Europese of mondiale groep, zoals Vodafone, hoe de concurrentie op de binnenlandse markt is en of een operator ook de fair-use regels toepast. Mobiele operators kunnen tot 15 mei bij de supertoezichthouder een verzoek indienen voor een derogatie, een toestemming van de EU om op een bepaalde wijze van algemeen vastgestelde norm te mogen afwijken, die per keer voor 12 maanden kan worden afgegeven.

Advertenties