Onderzoek: Meer IoT-toepassingen in industrie

28 maart 2017

De industriële sector is bezig met een enorme groei van het aantal IoT-aansluitingen. Dit constateren de experts van ABI Research in een recent onderzoek. Bedrade verbindingen zijn het meest populair.

 

Uit het onderzoek van de marktexperts blijkt dat IoT-toepassingen binnen de industrie steeds meer terrein winnen. Het aantal IoT-toepassingen in deze bedrijfssector stijgt dit jaar met ruim 13 miljoen naar een totaal van meer dan 53 miljoen geïmplementeerde toepassingen. Industriële IoT-toepassingen zijn dit jaar daarnaast goed voor een omzet van in totaal 138 miljoen dollar in benodigde cellulaire en satellietdiensten. De komende vier jaar, tot 2021, komen er jaarlijks zo’n 18 miljoen industriele-aansluitingen bij.

Aansluitingen
De meeste IoT-aansluitingen in deze sector werken nog met bedrade verbindingen voor connectiviteit, zoals DSL-, kabel-, ethernet- en PSTN-verbindingen. De draadloze aansluitingen die voor industriële IoT-toepassingen worden gebruikt, vormen ongeveer 25 procent van het totaal aantal aansluitingen voor deze sector in 2017. Hierbij verschuift het gebruik van 2G naar 4G voor mobiele  industriële IoT-verbindingen. Verder gebruiken deze verbindingen van Low Power Wide Area (LPWA)-technologie. De omzet uit connectiviteitsdiensten voor deze diensten zullen de komende vier jaar wel een daling laten zien, naar 122 miljoen dollar in 2021.

Redenen groei
Volgens de onderzoekers van ABI Research loopt de industriële sector achter als het gaat om de adoptie van cloudgebaseerde diensten en het verbinden met hun bestaande IT-systemen met digitale netwerken. Wel ontwikkelen steeds meer industriële bedrijven een  beleid voor het Internet of Things (IoT). Hierdoor lijkt er een snelle groei van industriële IoT-toepassingen en –verbindingen voor de komende jaren in zicht. Digitalisering van industriële apparatuur komt binnen het bereik van vrijwel elke organisatie, nu de kosten van dataopslag en verwerkingscapaciteit de afgelopen jaren sterk gedaald zijn. Toepassingen zoals predictive analysis, simuleren van processen en het verkrijgen van inzichten maken nieuwe businessmodellen en inkomstenbronnen mogelijk, aldus de specialisten van de marktonderzoeker.

Advertenties