Telecompaper: Nederlandse mobiele markt blijft krimpen

23 maart 2017

De Nederlandse mobiele markt is in 2016 opnieuw gekrompen. Dit constateren de marktexperts van Telecompaper in een recent onderzoek. Hiermee profiteert dit marktsegment nog niet van de opleving van de Nederlandse economie.

 

Uit de onderzoeksresultaten van de telecomspecialisten komt naar voren dat in 2016 de totale omzet uit mobiele diensten in os land uitkomt op 4,7 miljard euro. Ten opzichte van 2015 is dit een daling van 3,9 procent. Wel nuanceren de experts deze daling enigszins. Ten opzichte van twee jaar gelden, in 2014, daalde de omzet minder sterk. Ook was er in 2016 kwartaal op kwartaal wel enige verbetering merkbaar. Vooral de mobiele operators met eigen netwerken, KPN, Vodafone, T-Mobile NL en Tele2 Nederland, hebben last van prijsdruk door concurrentie op de nationale markt. Ook hebben zij last van veranderend consumentengedrag en de door de Europese regelgeving opgelegde langzame afschaffing van de roamingtarieven. Door all-in bundels aan te bieden, zoals multiplay en grotere databundels tegen lagere prijzen, proberen zij dit tij wel te keren. De onderzoekers constateren op dit gebeid enige verbetering, maar nog niet voldoende om positieve resultaten te laten zien.

Positie mobiele operators

Wanneer specifiek naar de positie van de grote vier mobiele operators wordt gekeken, constateert het onderzoek dat KPN de minste daling liet zien. De omzet van deze mobiele operator daalde met o,6 procent, maar is met 42,5 procent marktaandeel nog steeds marktleider op de Nederlandse mobiele markt. Tele2 noteerde als enige mobiele operator een stijging van de omzet en ook een stijging van het marktaandeel naar 3,8 procent. Grootse verliezers in 2016 waren T-Mobile NL en Vodafone Nederland. De omzet van T-Mobile NL daalde met maar liefst 7,2 procent naar een marktaandeel van 21,2 procent. Vodafone Nederland zag haar omzet dalen met 6,9 procent naar een marktaandeel van 32,5 procent.

Toekomstverwachtingen

Over de toekomst zijn de experts niet echt enthousiast. Voor de komende vijf jaar, tot 2021, verwachten zij dat de markt de mobiele operators pijn al blijven doen. Dit jaar zal de Nederlandse mobiele markt weer met 3 procent krimpen naar een totaalomzet van 4,6 miljard euro. Ook zal de komende vijf jaar de markt met 0,9 procent krimpen. In 2021 moet de omzet uit mobiele diensten in ons land uitkomen op ongeveer 4,9 miljard euro. Belangrijke oorzaken voor deze blijvende negatieve tendens zijn onder meer groeiende onderlinge concurrentie, de mogelijke frequentieveiling voor 5G-spectrum. De omzet uit datadiensten blijft de komende jaren wel groeien, maar nog steeds niet voldoende om het verlies aan spraak en sms volledig te compenseren, aldus Telecompaper. Andere belangrijke negatieve invloeden zijn onder andere regulering, bijvoorbeeld de gereguleerde MTA-tarieven door toezichthouder ACM, en de afschaffing van roamingtarieven binnen de Europese Unie.

Advertenties