HvJ-EU: Basistarief servicenummers kent grens

7 maart 2017

curiaIn een vonnis over vragen uit een Duitse rechtszaak, heeft het de hoogste Europese rechtsinstantie, het Europees Hof van Justitie (HvJ-EU) in Luxemburg, beslist dat het basistarief van bellen naar klantenervices niet hoger mag zijn dan een oproep naar gewone geografische vaste en mobiele nummers.

In de zaak die voor het HvJ-EU, de hoogste rechtsinstantie binnen de Europese Unie, diende ging het om de kosten voor het bellen naar een klantenservice van een Duitse webwinkel in elektrische en elektronische apparaten. Deze klantenservice is bereikbaar onder een in Duitsland gangbaar niet-geografisch 0180-nummer. De kosten van een oproep naar dit speciale (niet-geografische) nummer zijn hoger dan de kosten van een gewone oproep naar geografisch vaste en mobiele nummers. Een Duitse consumentenorganisatie heeft in Duitsland over deze kosten een rechtszaak aangespannen. In zijn vonnis kwam de Duitse rechter tot vragen aan het HvJ-EU over een onderdeel van de Europese richtlijn voor consumentenbescherming. In deze voor alle EU-lidstaten geldende richtlijn moeten de lidstaten erop toezien dat handelaren consumenten voor dergelijke telefoonoproepen niet meer in rekening brengen dan het basistarief. Wat dit basistarief is echter niet in de richtlijn gedefinieerd. De vraag aan het HvJ-EU is dan ook om dit basistarief een definitie te geven.


 
Definitie basistarief
De definitie basistarief die het Europese Hof van Justitie in het vonnis hanteert, is dat de kosten van oproepen over een gesloten overeenkomst naar door handelaren geactiveerde servicelijnen niet meer mogen bedragen dan de kosten van oproepen naar gewone vaste geografische of mobiele nummers. In de omgangstaal, aldus het Hof, refereert ‘basistarief’ aan de kosten van een gewone oproep. Zouden handelaren een hoger tarief mogen hanteren, dan zou dit voor consumenten een blokkade kunnen opwerken om deze diensten te bellen en onder meer hun recht op reclameren en garantie te doen gelden, aldus de hoogste Europese rechtsinstantie.
 
Gevolgen Nederland
De uitspraak van het Hv-EU gaat op den duur ook gevolgen hebben voor de Nederlandse situatie. In ons land zijn de regels hiervoor enkele jaren geleden op initiatief van de Tweede Kamer aangepast. Voor telefonische klantenservicediensten zijn de tarieven in Nederland gesplitst in een verkeerstarief en een servicetarief. Beide tarieven zijn begrensd. Bedrijven of handelaren mogen maximaal 1 euro rekenen als kosten voor een gesprek. Het Ministerie van Economische Zaken, in casu telecomtoezichthouder Autoriteit Consument & Markt moet deze regelgeving nu in overeenstemming brengen met de recente uitspraak van het HvJ-EU. Wanneer dit betekent dat het basistarief alleen de verkeerskosten omvat, dan moeten handelaren hun telefonische klantenservice in de toekomst gratis maken. Wanneer het basistarief ook een deel van de kosten van het bedrijf dekt, dan moeten kosten op een opnieuw vast te stellen manier worden gesplitst

 

Advertenties