Onderzoek: IoT groeit niet zo snel als verwacht

27 februari 2017

kitchen-brains-iot-750x422De uitrol van het Internet of Things (IoT) gaat niet zo snel als verwacht. Dit stellen de onderzoekers van de The Economist Intelligence Unit in een recent onderzoek in  opdracht van ARM en IBM. Ondanks alle optimisme, loopt de daadwerkelijke adoptie achter. Toch is er licht aan het eind van de tunnel, aldus de experts.

In het onderzoek stellen de economische experts dat de uitrol van het IoT binnen bedrijven en daarbuiten nog niet zo snel gaat als eerder gedacht. Van de onderzochte bedrijven in het onderzoek geeft 56 procent of een op de zes aan dat de uitrol in hun geval niet zo snel is gegaan als verwacht. Wanneer op een schaal van 1 tot 10 wordt gekeken hoever de respondenten nu waren met de externe uitrol van het IoT, blijken ze rond de 4.43 punten te zitten. In 2013 lag dit dog op 3.88, dus zijn ze in drie jaar tijd niet veel opgeschoten. Bij de interne uitrol van het IoT ligt het puntenaantal nu op 4.34, in 2013 was dit 4.25. Blijkbaar zijn ze intern dus nog veel minder opgeschoten. Desgevraagd geeft 32 procent van de respondenten dat de uitrol aan dat het IoT al enige invloed op hun zakendoen heeft gehad, terwijl 21 procent aangeeft dat de uitrol van het IoT in hun organisaties echte verandering heeft gebracht.

eiu-iotbi-2017
Bezwaren
De onderzoekers van de The Economist keken ook naar welke bezwaren er bestaan bij bedrijven en organisaties als het gaat om de uitrol van het IoT. Opvallend is dat bedrijven en organisaties tegenwoordig vooral uitvoerende bezwaren hebben. In 2013 waren de voornaamste bezwaren nog het begrijpen en de perceptie van het IoT. In het huidige onderzoek geven de bedrijven aan dat dit vooral de kosten zijn, 29 procent van de respondenten en beveiliging en privacyproblemen, ieder 26 procent.

eiu-iotbi-2017-challenges
Toekomst
Ondanks alle negatieve cijfers, geven respondenten ook aan dat het IoT hen voordelen brengt. Ongeveer 25 procent geeft aan dat het IoT bij hen aanleiding heeft gegeven tot nieuwe vormen van innovatie omdat data-informatie hen nieuwe inzichten geeft. Voor 22 procent heeft IoT nieuwe omzetstromen opgeleverd. Daarnaast geeft 20 procent aan dat de adoptie van het IoT voor hen tot nieuwe businessmodellen en –strategieën heeft gelei. 16 procent geeft aan toegang te hebben gekregen tot nieuwe markten en, ten slotte, geeft 15 procent aan dat de komst van het IoT binnen hun organisaties ertoe geleid heeft dat de kosten omlaag gingen.

Advertenties