EZ: Opruimplicht telecombekabeling wordt versoepeld

13 februari 2017

kabel-die-de-grond-in-gaat_v2425_alignedTelecomoperators hoeven niet-gebruikte telecombekabeling in de grond voorlopig niet verplicht op te ruimen. Dit stelt minister Kamp van Economische Zaken in een recente brief aan de Tweede Kamer. Pas als grondeigenaren expliciet hiernaar vragen, moeten telecomoperators hieraan voldoen.

 

In zijn brief aan de Tweede Kamer reageert de minister op de uitkomsten van een onderzoek in het kader van de uitvoering van de Richtlijn kostenreductie breedband.  Het onderzoek, al in november vorig jaar aangekondigd, richtte zich op het hergebruik van ongebruikte netwerkinfrastructuur zoals mantelbuizen. Op deze manier kunnen de aanlegkosten van breedbandinfrastructuur omlaag worden gebracht. De minsister, in samenwerking met het ministerie voor Infrastructuur & Milieu, stelt nu in een wetsvoorstel voor de standaard opruimplicht voor telecomoperators voor het opruimen van ondergrondse kabelinfrastructuur na tien jaar ongebruik te laten vervallen. In plaats hiervan komt nu een voorstel om de gedoogplicht pas te laten vervallen wanneer een grondeigenaar bij de eigenaar van de kabelinfrastructuur een concreet verzoek indient tot opruimen. Het wetsvoorstel ligt nu ter advies bij de Raad van State. In het tweede kwartaal van dit jaar wordt het aangeboden aan de Tweede Kamer.

breedband-internet-kabels

Precariobelasting vervalt
Een belangrijk gevolg van dit wetsvoorstel is dat de mogelijkheid van gemeenten, waterschappen en provincies wordt ingeperkt om precariobelasting te heffen bij de telecomopeartors. Op deze manier wordt voorkomen, zo redeneert de minister in het wetsvoorstel, dat telecomoperators een afweging maken tussen het betalen van deze belasting of het opruimen. Opruimen kan in een later stadium bij de aanleg van breedbandnetwerken weer tot extra kosten leiden, aangezien de bestaande infrastructuur in de grond dan niet meer kan worden gebruikt. Vanaf 1 januari 2018 zou deze precariobelasting moeten worden afgeschaft.
Uitkomsten onderzoek
In zijn brief behandelt minister Kamp ook de resultaten van het onderzoek. Uit het onderzoek van 1,5 miljoen kilometer netwerk van 15 telecomaanbieders blijkt onder meer dat vooral langs de interlokale routes, de verbindingen langs de snel- en provinciale wegen en spoorwegen, veel ongebruikte koper- en coaxbekabeling ligt. Deze bekabeling, ongeveer 16 procent van alle interlokale kabels,  is technisch niet meer in orde voor hergebruik bij de aanleg van breedband. Daarnaast is ook nog eens 35 procent van de mantelbuizen ongeschikt. Wel is het grootste deel nog geschikt voor aanleg van breedband in de toekomst. Dit betekent, aldus het onderzoek, dat in de toekomst zeker kostenreductie van breedband kan worden gerealiseerd.

Advertenties