Trendrapport: Nederlands smartphonebezit neemt toe

3 februari 2017

fot_cyod_02_grootHet smartphonebezit in Nederland neemt nog steeds langzaam toe. Het tabeltbezit is echter aan het stagneren. Dit zijn enkele conclusies uit een trendrapport over 2016 van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Volgens het trendrapport Media Standaard Survey (MSS), () gehouden door Kantar TNS in opdracht van SKO, is het smartphonebezit in Nederland het afgelopen jaar licht gestegen. In totaal bezat 80,8 procent van alle Nederlanders van 13 jaar en ouder eind 2016 minimaal één smartphone. In 2015 waren dat er 74,9 procent. Dit is opvallend, omdat in een eerder onderzoek van marktonderzoeker GfK was vastgesteld dat de smartphonemarkt in de Nederland eigenlijk verzadigd is.

schermafbeelding-2017-01-31-om-16-51-18
Stagnatie tablets
Waar het bezit van smartphones in Nederland volgens SKO nog stijgt, stagneert dat van het tabletbezit. In 2016 gaf 57,8 procent van de ruim 11.000 respondenten aan een tablet te bezitten. In 2015 lag dit percentage iets lager rond de 57 procent. oorzaken van de daling van het tabletbezit worden niet gegeven.

Overige devices
Uit het onderzoek valt verder op te maken dat het bezit van laptops in 2016 ook nog licht is gegroeid; van 71,5 procent in 2015 naar 72,8 procent in 2016. Het bezit van vaste pc’s, gaming consoles en mediaspelers daalde. Groei was er nog voor mediacenters of –dongles voor televisies.

Advertenties