Europese Unie bereikt akkoord voor wholesale roaming

2 februari 2017

De Europese european-commissions-540x334Unie heeft een, vooralsnog voorlopig, akkoord bereikt over de wholesale roamingtarieven voor de mobiele operators in de afzonderlijke lidstaten.

Volgens de Europese Unie  zijn de wholesaletarieven nu zodanig afgesteld dat ze uiteindelijk het pad moeten effenen voor een definitieve afschaffing van de roamingtarieven voor consumenten per 15 juni 2017. De nu vastgestelde tarieven voor mobiele operators zijn nu vastgesteld op 3,2 eurocent. Dit is nu nog 5 eurocent. Voor sms daalt het wholesalebedrag naar 1 cent tegenover 2 cent nu. Voor mobiele data gaat gelden dat straks, per 15 juni 2017, 7,7 euro per GB door de mobiele operators onderling mag worden gerekend. Tegen 2020 moet dit bedrag op 2,50 euro komen te liggen. De nu vastgestelde wholesale roamingtarieven kunnen iedere twee jaar opnieuw worden vastgesteld en kunnen worden bijgestuurd. De nu bereikte afspraken moeten nog wel door het Europees Parlement en de afzonderlijke lidstaten worden goedgekeurd.

roaming-2016

Einde consumentenroaming
De nu vastgestelde tarieven moeten uiteindelijk het pad gaan effenen voor de totale afschaffing van de roamingtarieven in de EU voor consumenten. Deze zijn ook voor 15 juni 2017 voorzien. Mobiele operators hebben wel de optie om de roamingtarieven in de abonnementsprijs worden meegenomen of dat de roamingtarieven worden afgehandeld tegen binnenlands tarief. Wordt vervolgd.

Advertenties