Onderzoek: Sterke groei zakelijke IoT in 2017

1 februari 2017

56899674-internet-of-things-iot-concept-businessman-offer-iot-solution-represented-by-symbol-connected-with-iHet gebruik van het Internet of Things (IoT) in vooral de zakelijke markt gaat dit jaar flink toenemen. In een onderzoek voorspellen de marktspecialisten van IHS Markit dat de omzet van het IoT dit jaar sterk toeneemt. De groei is te danken aan vier trends.

 

Het Internet of Things (IoT) blijft in de mode en ook dit jaar zal de omzet in dit marktsegment weer flink toenemen. Dit stellen de marktexperts in een recent rapport. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat dit jaar, 2017, de omzet uit het IoT wereldwijd groeit met 15 procent naar een totaal van 20 miljard dollar. Bedrijven  zien het IoT als een grote mogelijkheid om unieke diensten te kunnen leveren via het verbinden van diverses systemen van met het internet verbonden devices. Dit kan variëren van het delen van multiscreen content tot smart city-netwerken. Vooral de industriesector zal het voortouw nemen bij het implementeren van deze technologie. Vooral de sectoren gebouwenautomatisering, industriële automatisering en de lichtsector gaan hiervan profiteren, aldus IHS Markit. Deze sectoren zullen in de periode 2015-2020 voor meer dan de helft van alle nieuwe met het internet verbonden devices gaan bezorgen.

iot_consumer_industry

Trends
De onderzoekers geven aan dat er vier belangrijke trends zijn die het IoT het komend jaar en verder gaan stimuleren. In de eerste plaats zorgen innovatie en concurrentie ervoor gaan zorgen dat er nieuwe businessmodellen gaan komen en eveneens consolidatie bewerkstelligen. Op dit moment testen aanbieders van IoT-diensten een hele reeks aan modellen die geld moeten opleveren. De experts stellen dat succesvolle modellen draaien rondom ‘servization’ en betere relaties met de eindgebruikers. Een tweede trend die het onderzoek signaleert is dat standaardisering van IoT-toepassingen en beveiliging ervoor gaan zorgen dat het IoT makkelijker kan worden opgeschaald. Volgens de experts is het IoT op dit moment afhankelijk van twee factoren. Ten eerste het tempo waarin devices met het internet worden verbonden en, ten tweede, hoe zij een grotere hoeveelheid met het internet verbonden devices kan worden beheerd. Op dit moment maakt de grote hoeveelheid aan technologieën en standaarden het moeilijk om in te schatten welke technologieopties beschikbaar zijn. Belanghebbenden moeten ook meer aandacht besteden aan een goede holistische kijk op beveiligingssystemen voor het IoT en verder kijken dan alleen de beveiliging van devices. Door de opkomst van het IoT verwachten de experts dan ook dat tegen 2020 de omzet van de mondiale IT-beveiligingsmarkt de 1,8 miljard dollar overstijgt.

Zakelijke modellen en technologie
De derde belangrijke trend die de experts van IHS Markit signaleren is dat de methoden om geld te verdienen met het IoT net zo divers zijn als het IoT zelf. In eerste instantie werden producten verkocht om het IoT op te bouwen, nu zien de onderzoekers meer een draai naar het exploiteren van de data die het IoT nu oplevert. Dit betekent nu dat er diverse modellen worden ontwikkeld om het IoT ten gelde te maken. IHS Markit verwacht onder meer succesvolle modellen op het gebied van advertenties, retail en big data. Tot slot signaleren de experts een vierde en laatste trend voor het IoT. Deze trend is dat innovatie in draadloze technologie nieuwe IoT-toepassingen mogelijk maakt. Zowel onder aan als bovenaan zullen innovaties meer toepassingen mogelijk maken. Onderaan zijn dit de Low Power Wide Area Network (LPWA)-toepassinegn. Deze technologie belooft minder kosten, lager energiegebruik en langeafstandsmogelijkheden voor miljoenen devices die zo praktisch met elkaar kunnen worden verbonden. Aan de bovenkant maakt de laatste WiFi-technologie, 802.11ad het mogelijk hoogwaardige toepassingen, zoals 4K video, te implementeren. Na 2020 heeft 5G natuurlijk de beste mogelijkheden voor de uitrol van het IoT. Uiteindelijk zullen tegen 2020, aldus het rapport, ongeveer 2 miljard devices voor het IoT draadloze chipsets aan boord hebben.

Advertenties