Consultatie van Strategische Nota Mobiele Communicatie 2017

31 januari 2017

Israeli people wait to purchase the newHet ministerie van Economische Zaken heeft een consultatieronde geopend voor de Strategische Nota Mobiele Communicatie 2017. Belangrijke voorstellen in deze beleidsnota zijn onder meer de veiling van mobiele frequenties, een cap op spectrum en de dekkingsverplichting.

 

In de Strategische Nota Mobiele Communicatie 2017 gaat het ministerie in op een aantal aspecten van het beleid ten aanzien van mobiele telecom voor dit jaar. Belangrijkste onderwerp is de verdeling van mobiele frequenties de komende jaren. Door daar nu al op in te gaan, wil EZ al zoveel mogelijk het beleid hiervoor vastleggen zodat de voorspelbaarheid daarvan wordt vergroot. Op het gebeid van frequentieveilingen gaat het vooral om de veilingen van de 700 MHz, de 1400 MHz en de 2100 MHz. Daarnaast komt er ook spectrum vrij binnen de 3500 MHz. Met de veilingen wil het ministerie vooral een aantal belangrijke doelstellingen realiseren, vooral doelmatig frequentiegebruik. Daarnaast wil EZ zo de toppositie van Nederland op mobiele communicatie behouden en wil het zorgen voor voldoende marktwerking. Veiling bewerkstelligt, volgens de Nota, dat vergunningen terecht komen bij de marktpartijen die uiteindelijk de meeste waarde weten te creëren met deze commercieel te benutten frequentieruimte. Hiermee wordt vervolgens de mededinging weer bevorderd. Ook leidt dit weer tot een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

schermafbeelding-2017-01-30-om-10-42-21

Spectrum caps
`een belangrijk onderdeel van het voorgestelde beleid vormen zogenoemde spectrum caps. Dit betekent dat bij de frequentieveilingen beperkingen worden gesteld aan het maximaal aantal frequenties dat een marktpartij mag bezitten. Dit geldt straks voor bijna alle te veilen frequenties, naast de 700 MHz-banden ook die in de 800 MHz en de 900 MHz. De spectrum caps die worden gesteld zijn 2×30 MHz. In alle banden gezamenlijk genomen mogen partijen dus straks niet meer dan 2×30 MHz bezitten. Aangezien in deze frequenties straks 2×95 MHz beschikbaar is, betekent dit dat er straks ruimte is voor vier marktpartijen. Naast deze spectrum cap, wordt ook een spectrum cap van tezamen een derde (1/3) voorgesteld op het totale bezit in alle frequenties tot 6 GHz. Hieronder valt mogelijk de 3,5 GHz-band. Door deze spectrum cap wordt voorkomen dat alle frequenties door een partij kunnen worden gewonnen. Deze cap moet nu garanderen dat tenminste drie partijen toegang krijgen tot het spectrum. Hiermee wordt ook weer een duopolie van twee partijen voorkomen. De frequentie in de 1400 MHz wordt van deze spectrum cap uitgezonderd omdat deze frequentie alleen wordt gebruikt voor het mobiel versturen van data naar randapparaten, zoals smartphones. Dit moet altijd in samenwerking met een andere frequentie, zoals de 800 MHz. Hierdoor kan de 1400 MHz redelijkerwijs niet hetzelfde worden behandeld als de andere frequenties. Voor extreem hoge frequenties die de komende jaren waarschijnlijk beschikbaar komen is het, aldus Economische Zaken, nog te vroeg om vast te stellen of spectrum caps nodig zijn.

Overige maatregelen
Naast de veilingen en de bijbehorende spectrum caps, stelt de Nota ook nog een aantal andere zaken aan de orde die het ministerie wil gaan reguleren. Hierbij gaat het onder meer over het bevorderen van de concurrentie op de mobiele markt. Het ministerie zal zich hierbij leiden door de bevindingen van de ACM die dit jaar onderzoek. Aan de hand van deze bevindingen zal het ministerie gaan beslissen of er ten aanzien van de concurrentie op de mobiele markt maatregelen moeten worden genomen. Daarnaast zal het ministerie na de frequentieveilingen een dekkings- en ingebruiksnameverplichting ()  gaan handhaven. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen  in Nederland overal en altijd toegang heeft tot tenminste een mobiel netwerk. De consultatieronde loopt af op 10 maart as.

Advertenties