Vaste internetaansluiting mogelijk in nieuw Bouwbesluit

23 januari 2017

bg_2In het nieuwe Bouwbesluit komt mogelijk voor nieuwbouwhuizen de verplichting tot een aansluiting voor vast internet. Dit is het streven van minister Blok van Wonen en Rijksdienst.

Een vaste internetaansluiting moet standaard aanwezig zijn in een nieuwbouwwoning. Dat wil verantwoordelijk minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst gaan vastleggen in het Bouwbesluit. In een brief aan de Tweede Kamer over een conceptwijziging van het Bouwbesluit 2012 geeft de minister aan dat hiermee tegemoet wordt gekomen aan de uitwerking van de Europese richtlijn voor kostenreductie van breedbandnetwerken. Volgens de Europese richtlijn moeten alle gebouwen en woningen voorzien zijn van een toegangspunt voor breedbandnetwerken. Ook moeten nieuwe gebouwen en woningen een fysieke binnenhuisinfrastructuur hebben die netwerkaanbieders kunnen gebruiken om de aansluitleiding door te voeren naar het toegangspunt.

internet-buren

Geen verplichte aansluiting
Duidelijk is wel dat het niet gaat om het verplicht aansluiten van het nieuwe gebouw of huis op breedbandinternet. Alleen gaat het om de mogelijkheid om deze aansluiting eenvoudig en tegen beperkte kosten te realiseren. Aanbieders kunnen zelf op commerciële gronden besluiten om die aansluiting daadwerkelijk te realiseren. Het besluit gaat veder nog uit van de wenselijke situatie in de meterkast voor plek voor een of twee modems.

Advertenties