Gartner: Gebruik virtuele smartphone-assistenten groeit

19 januari 2017

fot_cyod_02_grootHet gebruik van virtuele assistenten door eindgebruikers van smartphones gaat de komende paar jaar substantieel toenemen. Dit stellen de marktonderzoekers van Gartner in een recent rapport.

Volgens het onderzoek  onder ruim 3.000 respondenten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en China gaan eindgebruikers van smartphones in de zeer nabije toekomst vaker een virtuele assistent (VPA), zoals Siri of Google Now, gebruiken voor interactie met hun smartphone. Tegen 2019 zal het gebruik van virtuele smartphone-assistent met 20 procent zijn toegenomen. De markt waar nu VPA’s het meest worden gebruikt, is China. In dit land worden veel messaging apps gebruikt die op een of andere manier een VPA gebruiken.

Reden toenemend gebruik
Een belangrijke reden voor het toenemend gebruik van VPA’s via smartphones is, aldus Gartner in het onderzoek, dat het steeds normaler wordt. De groei van het gebruik zal nog worden versterkt doordat VPA’s de komende tijd meer functionaliteit krijgen, zoals integratie met zakelijke diensten, meer ondersteuning van meerdere talen en op meer devices zullen verschijnen. Tegen 2019 zullen VPA’s daarnaast gewoon onderdeel vormen van het dagelijks leven van eindgebruikers, aldus de experts. Voeren VPA’s nu nog simpele taken uit, over twee jaar zullen zij ook meer complexe taken kunnen uitvoeren.

Advertenties