Home > Branchenieuws, BYOD, Mobiele abonnementen, Mobiele devices, Mobiele diensten, Mobiele markt, Onderzoek, Smartphones, Tablets, Zakelijke markt > Gartner: Mobiele devices op de werkvloer niet helemaal vanzelfsprekend

Gartner: Mobiele devices op de werkvloer niet helemaal vanzelfsprekend

1 december 2016

mw-dw291_cell_p_20151013124640_zhMobiele devices op de werkvloer zijn nog niet helemaal echt ingeburgerd. Dit concluderen de specialisten van Gartner in een recent onderzoek. Vaak worden pc’s en laptops nog vaker door bedrijven beschikbaar gesteld dan smartphones of tablets.

 

Een smartphone of tablet van de zaak is helemaal niet zo vanzelfsprekend als vaak wordt gedacht. Althans, dat stellen de specialisten van de marktonderzoeker in een recent onderzoek onder werknemers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Uit de resultaten komt naar voren dat ondanks dat 80 procent van de respondenten van hun werkgever een device ontvangt om mee te werken, dit voornamelijk pc’s of laptops zijn. 36 procent van de respondenten kreeg van zijn werkgever een laptop. Door de zaak beschikbaar gestelde convertible laptops, vaak met een touchscreen dat als tablet kan fungeren, nemen wel toe, maar pas in de komende drie jaar. In ieder geval stellen de onderzoekers dat 75 procent van de werknemers in de onderzochte landen een pc-vorm van de baas ontvangt.

workplace-productivity-in-an-era-of-smartphones-1000x400

Smartphones vaak privétoestellen
De specialisten van Gartner zijn oprecht verbaasd dat bedrijven weinig smartphones aan hun medewerkers geven. De meeste smartphones die op de werkvloer worden gebruikt, zijn persoonlijke devices. Slechts 23 procent van de respondenten kreeg een smartphone van de zaak. Meer dan de helft van de werknemers die een smartphone voor zijn werk gebruikt, doet dit in de onderzochte landen via een eigen device. De meest gebruikte devices zijn smartphones en phablets, 39 procent. Slechts 10 procent gebruikt een door het bedrijf verstrekte smartphone of phablet. Tablets worden minder op de werkvloer gebruikt; slechts door 21 procent van de respondenten.

Meer werkvreugde
Gartner stelt tot slot dat werknemers die een device van de zaak krijgen om mee te werken in het algemeen zich prettiger voelen met deze devices. Minder dan 20 procent van de ondervraagde werknemers gaf aan niet tevreden te zijn met de devices die door hun werkgever waren verstrekt. Het tevredenheidniveau van werknemers die tablets en smartphones van de zaak krijgen, ligt hoger dan bij desktop pc’s en laptops.

Advertenties