Onderzoek: Internet of Things is een hype

16 november 2016

iot-photo-story-main-pictureHet Interent of Things (IoT) is vooralsnog een grote hype. Ondanks voorspellingen loopt de uitrol van het IoT nog erg achter of is nog helemaal niet begonnen. Deze gevatte stellingen doen de onderzoekers van IDTechEx in een recent onderzoek.

Het Internet of Things (IoT) is tot nu toe nog slechts een hype, aangezien de echte uitrol van met het internet verbonden slimme toepassingen nog erg achter loopt bij de voorspellingen. Deze gevatte uitspraken doen de marktonderzoekers in een recent onderzoek, Internet of Things 2017-2027 . Volgens hen zijn de huidige uitgaven aan het IoT van overheden en bedrijf op dit moment ‘matig’. Dit in tegenstelling tot andere onderzoekers en fabrikanten in het verleden deden geloven. Voorbeelden als 50 miljard IoT-devices tegen 2020 die bedrijven in het verleden deden, zijn daarom volgens de specialisten, helemaal niet haalbaar. De verwachtingen moeten zelfs naar beneden worden bijgesteld. De hele IoT-markt is daarom volgens hen een grote zeepbel.

Smart phone with Internet of things (IoT) word and objects icon

Verschil in devices
De onderzoekers stellen verder dat de hype kunstmatig wordt aangewakkerd door bepaalde devices als IoT-items te bestempelen. Zo wordt vaak het meest gebruikte elektronische device, de anti-diefstal tag, al als slim en als onderdeel van het IoT bestempeld. Ook vallen hier vaak RFID-tags onder en worden zelfs mobiele telefoons onder IoT-devices geschaard. In hun definitie zijn IoT-devices juist devices die een eigen IP-adres hebben die samenwerken met devices die het internet gebruiken. Afgezien van mobiele telefoons, doen bovengenoemde devices dat weinig, aldus de onderzoekers van IDTEchEX. Daarnaast doen overheden nog weinig aan de uitrol van het IoT, ondanks dat ze zeggen dat zij hiermee bezig zijn. Vaak investeren zij wel in software die uiteindelijk voor het IoT geschikt is, maar ze investeren niet in de echte systemen. De software is er wel, maar de nodes ontbreken.

Groei uitgaven
Heel pessimistisch zijn de onderzoekers uiteindelijk niet. Voor 2017 verwachten zij dat de uitgaven aan het IoT wereldwijd 1 miljard dollar bedragen. In 2018 zal dit al flink zijn gestegen naar 73 miljard dollar. In 2027 moet deze markt dan een omvang hebben van 322 miljard dollar. Het aantal daadwerkelijk binnen het IoT actieve devices zal in 2020 de grens van 1 miljard devices doorbreken. Kortom, de onderzoekers stellen dat de IoT-markt zich veel trager ontwikkelt dan andere belanghebbenden ons op dit moment wil doen geloven.

Advertenties