Nederlandse regering stemt in met EU-roamingvoorstellen

16 november 2016

europe-internet-iIn een brief aan de Tweede Kamer geeft verantwoordelijk minister Kamp van Economische Zaken aan dat Nederland naar verwachting kan instemmen met het akkoord dat de lidstaten van de Europese Unie hebben bereikt over roaning.

 

In de Kamerbrief stelt de minister dat Nederland zich naar verwachting kan inleven met de nieuwe Europese roamingregels. Bij de afspraken in Europees verband heeft de Nederlandse regering zich altijd tot doel gesteld om tot regelgeving te komen die aan de ene kant werkbaar is voor de telecomoperators en aan de andere kant ervoor zorgen dat consumenten optimaal profiteren van Roam Like At Home (RLAH)-voordelen. Met de status van de huidige onderhandelingen, lijkt er het dus op dat dit voor de regering voldoende is gewaarborgd.

roaming

Roamingplannen
Uit de brief aan de Tweede kamer kan worden afgeleid dat mobiele operators de mogelijkheid gaan krijgen om in uitzonderlijke gevallen extra te laten betalen voor roaming. Dit in het kader van de fair use policy. Wel mogen deze extra kosten het wholesale-plafond niet overschrijden. Voor consumenten geldt dat zij een ruime mogelijkheid aan dagen per jaar RLAH kunnen gebruiken. Absolute grenzen hieraan, zoals in het originele plan, worden hier niet aan gesteld. Dit is dus goed nieuws voor inwoners van EU-landen die meerdere maanden per jaar in een ander EU-land verblijven voor werk, overwinteren en studie.

Advertenties