Orange: Consolidatie op Europese telecommarkt is waarschijnlijk

7 november 2016

De komende jaren is het zeer waarschijnlijk dat er een stevige consolidatie komt op de Europese telecommarkt. Dit stelt plaatsvervangend CEO Gervais Pellisier van Orange in een interview met telecomwebiste Telecoms.com. De Europee Unie vormt nog wel het de voornaamste hindernis.

De Europese telecommarkt is nog weinig geconsolideerd in vergelijking met de internetmarkt. Toch gaat dit de komende jaren zeker veranderen, zo stelt de plaatsvervangend CEO van Orange in het interview. Op dit momnet zijn er in Europa maar liefst 45 telecomoperators actief. Dit is in zijn ogen veel te veel. Hoewel dit, aldus Pellesier, voor consumenten goed kan uitpakken, zij hebben immers veel keuze, kan dit toch verlammend werken voor de sector in Europa. Overleg over en binnen de Europese telecomsector gaat hierdoor uiterst moeizaam en investeringen in R&D worden dun uitgespreid over meerdere organisaties. Daarnaast gaat daardoor de overhead omhoog in combinatie met eroderende winstmarges. Volgens de Orange-topman zit de Europese telecomsector daarom in een neergaande spiraal naar minder investeringen in nieuwe gebieden en minder concurrentie tegen de uitdagende partijen op de Europese telecommarkt.

Verandering op komst
Gelukkig komt er volgens de topman hier verandering in. In het interview verwacht hij dat er vooral een consolidatie komt onder middelgrote spelers in de Europese regio. Misschien gaan deze samenwerken in een soort federatief verband, maar op den duur slaat dit ook over naar de grotere aanbieders. Deze zullen vooral sturen op meer marktaandeel over de grens als uitbreiding op hun al bestaande aandeel en natuurlijk hun grote thuismarkt. Op deze manier kunnen deze grote spelers veel voordeel halen uit bijvoorbeeld een enkele digitale economie binnen alle lidstaten van de Europese Unie.

consolidation-770x285

EU nog belangrijkste horde
Maar voordat consolidatie echt gaat plaatsvindt, moet nog eerst de belangrijkste horden hiervoor worden genomen. In de ogen van Gervais Pellisier is dat de Europese Unie en meer in het bijzonder de Europese Commissie. Zeker als het gaat om concurrentie. Tenzij zich echt een nieuwe speler zich meldt, gaat de EC vooralsnog het liefst uit van minimaal vier actieve telecomspelers in de thuismarkten van de lidstaten van de EU. Juist bij een consolidatie van grote spelers is dit vaak een probleem. Zie de afgekeurde merger tussen de Three en O2. Hierdoor neemt het aantal door de EC gewenste aanbieders juist af. Voor grote operators wordt het dus lastig. Pellisier haast zich wel te zeggen dat de actieve rol van de EC niet helemaal een rem gaat zetten op de consolidatie. Bij kleinere spelers zal dit gewoon blijven doorgaan. Daarnaast out hij hoop uit de andere  Europese telecomplannen, zoals standaardisatie van spectrum binnen de EU-regio. Dit kan weer leiden tot meer werk voor teecomoperators buiten hun eigen landsgrenzen. Consolidatie zal daarbij dan natuurlijk een goed hulpmiddel zijn. Op de vraag van Telecoms.com hoe Orange in de toekomst een rol wil spelen bij de consolidatie in Europa, gaf de plaatsvervangend beperkt commentaar. Echt structurele zaken, behalve mogelijke consolidatie van de activiteiten van Orange in België en Luxemburg, staan voorlopig nog niet op het programma.

Advertenties