Uitstel voor wijziging Telecomwet voor bescherming telecomsector

3 november 2016

wetgeving-1030x643Minster Kamp van Economische Zaken laat de Tweede Kamer weten dat een voorstel tot het wijzigen van de Telecomwet om de Nederlandse telecomsector beter te beschermen tegen ongewenste zeggenschap tot 2017 wordt uitgesteld. Het ministerie moet nog meer onderzoek doen en het wetsvoorstel wellicht aanpassen.

 

In de Kamerbrief laat de verantwoordelijk minister weten dat hij een wijziging van de Telecomwet die ongewenste zeggenschap binnen Nederlandse telecombedrijven moeilijker maakt voorlopig uitstelt tot 2017. Deze wetswijziging moet het mogelijk gaan maken dat risico’s voor de Nederlandse telecomsector en –infrastructuur die mogelijk gaan opspelen bij mogelijke geopolitieke of ideologische motieven bij een buitenlandse overname van een Nederlands telecombedrijf beperkt worden. Dit omdat de Nederlandse telecominfrastructuur tegenwoordig van toenemend en maatschappelijk belang is. Daarom moeten de betrouwbaarheid, veiligheid en toegankelijkheid van deze infrastructuur worden gegarandeerd. Wanneer een buitenlandse partij hiervan een deel in handen heeft, bijvoorbeeld door buitenlandse staatsbedrijven of door partijen die aan buitenlandse overheden of politie-ideologische organisaties verbonden zijn, potentieel risicovol.

netwerk-606x404

Voorgestelde regelgeving
Het in 2013 aangekondigde wetsvoorstel, toen vooral aangewakkerd door de overnamestrijd rondom KPN door het Mexicaanse America Movil, was de directe aanleiding om te onderzoeken of de minister van Economische Zaken rechtspersonen die beschikken over vitale telecominfrastructuur kan aanwijzen. Wanneer een dergelijke aanbieder is aangewezen, zou een regime gaan gelden waarbij het verkrijgen van een meerderheid in de zeggenschap en het benoemen van bestuurders en commissarissen in het bewuste telecombedrijf afhankelijk wordt van goedkeuring door het ministerie van Economische Zaken.

images3-persgroep-net

Redenen uitstel
In 2013 ging het idee voor het wetsvoorstel nog om KPN. Toch is nu gebleken, tijdens de uitwerking van het wetsvoorstel, dat dit vraagstuk breder is dan alleen deze aanbieder. Ook andere grote telecomspelers in ons land, zoals Ziggo na de overname door UPC en straks met de joint venture met Vodafone, beschikken over vitale infrastructuur en diensten waarvan uitval of misbruik tot een bedreiging of probleem voor het publieke belang kunnen leiden. Daarnaast is het kabinet bevreesd dat het te nemen wetsvoorstel niet proportioneel genoeg is en grote administratieve lasten met zich meebrengt, ook als er geen dreiging is van een overname of benoeming. Vooral geldt dit voor de benoeming van bestuurders of commissarissen. Ook het vestigingsklimaat en de Europese ontwikkelingen zijn aandachtspunten. Vanwege de internationale concurrentie, beschik Nederland nu over topcommunicatienetwerken, aldus de brief. Een derde en laatste reden voor uitstel is dat er ook analyses moeten plaatsvinden om de risico’s van buitenlandse overnames te bepalen voor andere vitale infrastructuren. Andere ministeries zijn hiermee bezig en deze analyses moeten uiteindelijk ook in het wetsvoorstel worden meegenomen. Enerzijds moet de nationale veiligheid worden gewaarborgd en anderszins moeten investeringen op bedrijfseconomische gronden niet worden afgeschrikt. Dit is dus voor de minister de reden om het wetsvoorstel nog eens in een ander daglicht te bezien, zo besluit Kamp in zijn Kamerbrief.

Advertenties