ETSI: Uitdaging 5G ligt in verticale markten

25 oktober 2016

5G-1c1ac590182d84d3c2d03887ca015e5Het overtuigen van het nut van 5G voor verschillende verticale markten is de belangrijkste uitdaging waarvoor de ontwikkeling van de nieuwste mobiele standaard nu staat. Dit stelde standaardiseringorganisatie ETSI onlangs tijdens het Broadband World Forum in Londen. Dit proces kan grote gevolgen hebben voor het tijdsschema van de uitol van 5G.

 

Niet alles gaat bij de uitrol van 5G van een leien dakje. Vooral het overtuigen van het nut van 5G binnen verschillende verticale markten kost veel tijd. Dit stelde de huidige CTO van standaardiseringorganisatie ETSI Adrian Scarse recent tijdens het breedbandcongres. Hoewel er talloze user cases worden ontwikkeld voor uiteenlopende verticale markten, maar is de interactie met deze markten nog problematisch. Dit komt, in de eerste plaats, vooral doordat op nationaal terrein er geen coördinatie is bij het benaderen van deze markten. Iedere afzonderlijke markt wordt, zeker als het gaat om overheidsbeleid rondom 5G, via afzonderlijke ministeries benaderd en niet via een enkel centraal op telecomgebied sturend ministerie of telecomtoezichthouder. Meestal bestaat er tussen dit centrale ministerie en de andere ministeries geen coördinatie rondom telecombeleid. Ten tweede begrijpen organisaties buiten de telecomwereld niet vaak dat er bij de introductie van een nieuwe technologie een heel standaardisatieproces aan vooraf gaat. Daarnaast bestaat er, zo stelt de vertegenwoordiger van ETSI, veel druk vanuit telecombedrijven op standaardiseringsorganisaties als ETSI en 3PP om standaarden te maken.

 

5gpp1

Moeilijkheden in verticale markten
De specialist gat tijdens het congres aan dat er in verschillende verticale markten echt specifieke problemen waren met het overtuigen van het nut van 5G. Dit zijn vooral de sectoren voor fabrieksautomatisering, de landbouw en de mijnindustrie. Standaardiseringsorganiaties als ETSI zijn niet gewend om het deze sectoren in gesprek te gaan. Dit vindt Scarse jammer, omdat 5G veel belooft voor economische ontwikkeling en dat partijen daarom samen moeten werken om een duidelijk tijdspad voor de uitrol neer te zetten. Gelukkig is niet alles kommer en kwel. Volgens de CTO wordt inmiddels wel goed samengewerkt met sectoren al de publieke veiligheidssector, de omroepsector, de treinvervoersector, de automotive sector en de onderwijssector. Deze sectoren zien wel het nut van 5G en hebben daarbij duidelijke toepassingen voor ogen.

Nog steeds duidelijk uitrolpad
Ondanks alle problemen met de verticale markten, ziet de CTO van ETSI nog steeds een duidelijk standaardiserings- en uitrolpad voor 5G voor ogen. Een Phase I-standaard verschijnt in 2018. Met deze eerste standaard kunnen operators op sommige gebieden voordelen halen uit de specificaties als het gaat om uitrol, implementatie en gebruik van 5G. Een meer duidelijke en specifieke Phase II-standaard moet in 2021 verschijnen. ETSi en 3PP willen in de eerste plaats ervoor zorgen dat verbeterde mobiele breedbandmogelijkheden ter beschikking komen. Dit komt doordat dit door operators beter commercieel valt uit te nutten. Volgens Scarse moet standaardisatie gedreven worden door de vraag van de markt. Daarna zullen de standaarden voor 5G zich richten op grootschalige commuicatiemogelijkheden voor apparaten, ofwel het Internet of Thins (IoT). Vooral als deze in verschillende verticale markten kunnen worden gebruikt. In de tussentijd moeten op LTE gebaseerde technologieën, zoals NB-IoT de vraag naar diensten beantwoorden die weinig energie vergen en connectiviteit voor een groot gebied kunnen verzorgen; Low Power Wide Area (LPWA)-netwerken. Hierdoor hoeven telecomoperators, aldus ETSI, niet hun hand te overspelen door veel verticale markten direct 5G te beloven. Dit zal het standaardiseringsproces voor 5G ten goede komen, zo besloot de CTO zijn voordracht.

Advertenties