Visa: Mobiel betalen in Europa steeds normaler

18 oktober 2016

nfc-mobile-paymentsIn Europa vinden consumenten mobiel betalen steeds normaler. Dit is de conclusie van creditcardmaatschappij Visa in een onderzoek in negentien Europese landen. Ook in Nederland raakt mobiel betalen, onder meer door de groeiende populariteit van contactloos betalen, steeds meer ingeburgerd.

Mobiel betalen voor de aankoop van een product of dienst of mobiele transacties uitvoeren, zijn in Europa steeds meer de normaalste gang van zaken. Dit concludeert de creditcardmaatschappij in zijn recente Digital Payments Study 2016. In de onderzochte negentien Europese landen geeft 54 procent van de respondenten aan in het afgelopen jaar regelmatig een mobiel device, smartphone of tablet, te hebben gebruikt voor het aanschaffen van een product of dienst. Dit is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Toen beantwoordde slechts 18 procent van de respondenten deze vraag met ja. In 2015 gaf zelfs 38 procent aan nog nooit een mobiel device te hebben gebruikt voor de aankoop van een product of dienst. In het meest recente onderzoek ligt dit percentage op 12 procent.

zx9klmee6uzbp3tlsf3x

Nederlandse situatie
Ook Nederland maakt deel uit van het onderzoek. In ons land gaf bijna 74 procent van de respondenten aan mobiel betalen te gebruiken. De meerderheid van deze respondenten, 71 procent, gebruikt een mobiel device om geld naar vrienden en familie over te maken. Ook het mobiel betalen van afhaalmaaltijden is populair. Bijna de helft van de Nederlandse respondenten gebruikt deze optie, 47 procent. Naast dagelijkse aankopen, doen Nederlanders ook graag, 45 procent, duurdere aankopen met een mobiel device, zoals vakanties en elektronica. Verder betaalt 56 procent huishoudelijke rekeningen via een mobiel apparaat en koopt 30 procent op deze manier bus- of treintickets.

eri6g0qyzh3bhieqcck6

Twee categorieën
De specialisten van Visa zien nog wel een tweedeling in het gebruik van mobiele devices voor aankopen binnen Europa. Als wordt gekeken naar de tien Europese landen met het meeste gebruik van mobiele devies voor aankopen, onderscheiden zij twee categorieën.  Een eerste categorie zijn er opkomende landen die traditionele betaalmethoden links laten liggen en direct voor mobiele betalingsoplossingen gaan mobiel betalen, zoals Roemenie en Turkije. De tweede categorie is die van de al ontwikkelde markten voor mobiel betalen, zoals in de Scandinavische landen. Deze landen zetten, elk in eigen tempo, de stappen naar nieuwe technologie, zo constateren de onderzoekers van Visa. Zij constateren ook nog dat de groeiende populariteit van contactloos betalen een belangrijke stimulans is voor de adoptie van mobiel betalen. Mobiel betalen is tot slot het meest populair onder millennials. De adoptie in de leeftijdscategorie 5-64 jaar is met 33 procent toename het grootst. Onder de millennials groeide het gebruik met 24 procent.

Advertenties