Home > Branchenieuws > Voldoende spectrum in Nederland voor Internet of Things

Voldoende spectrum in Nederland voor Internet of Things

5 oktober 2016

agentschaptelecomIn Nederland is er de komende jaren voldoende spectrum beschikbaar voor de uitrol en implementatie van et Internet of Things (IoT). Dit stelt toezichthouder Agentschap Telecom op basis van een rapport door Dialogic. Alleen voor IoT-toepassingen binnen het ongelicenseerde spectrum kunnen knelpunten ontstaan.

Het gebruik en de groei van het Interent of Things (IoT) gaat in Nederland de komende jaren, tot 2024, flink toenemen. Dit stelt het onderzoeksrapport in opdracht van de telecomtoezichthouder. Op dat momnet zijn er in Nederland tegen de 52 miljoen IoT-devices actief in zowel gelicenseerd als ongelicenseerd spectrum. De komst van het IoT in Nederland zal, volgens het Agentschap Telecom, een disruptieve werking hebben met veel invloed op de maatschappij. Ook ontstaat hierdoor meer afhankelijkheid van deze devices. De telecomtoezichthouder heeft daarom onderzocht of er meer spectrum voor het IoT moet worden gereserveerd en hoe de ontwikkeling van het IoT in de gaten kan worden gehouden.

Toenemende concurrentie
In de ontwikkeling van het IoT in Nederland verwacht de toezichthouder dat er een sterke concurrentie gaat ontstaan tussen IoT-technologieën die werken in gelicenseerd spectrum, zoals LTE, en ongelicenseerd spectrum. Belangrijke concurrentiepunten hierbij zijn de prijs van devices, de time-to-market, landelijke en Europese dekking, betrouwbaarheid en veiligheid. Daarnaast zullen er in het ongelicenseerde spectrum veel technologieën naast elkaar blijven bestaan, zoals Low-Power Wide Area (LPWA)-toepassingen als LoRaWAN, SigFox en The Things Network. Binnen het gelicenseerde spectrum zal de uitrol van het IoT geleidelijk verlopen. Daar geldende standaarden als LTE Cat M1 en de LTE Cat NB1 (NB-IoT)-standaarden hebben voldoende mogelijkheden voor power control en gelijktijdige toegang, aldus het Agentschap Telecom. Hierdoor lopen deze standaarden, in tegenstelling tot de IoT-toepassingen voor het ongelicenseerde spectrum, bij de uitrol tegen weinig problemen of knelpunten aan.

Conclusies
De telecomtoezichthouder komt, op basis van het onderzoek, tot de conclusie dat voor de uitrol van draadloze IoT-toepassingen onder de 1GHz de komende jaren voldoende spectrum beschikbaar is. Binnen de LTE-standaarden zijn er voor de telecomoperators voldoende mogelijkheden om vraag en aanbod van IoT-toepassingen en beschikbaar spectrum op elkaar af te stemmen. Hoe hoger de vraag, hoe meer LTE-spectrum daarvoor kan worden gebruikt, aldus het Agentschap Telecom. Binnen het ongelicenseerde spectrum gaat dit lastiger worden. De aanbieders van deze toepassingen moeten, om knelpunten te voorkomen, hun communicatie en beschikbare frequenties mogelijk efficiënter gaan inrichten.

Advertenties
Categorieën:Branchenieuws