5G gaat substantieel bijdragen aan Europese economie

3 oktober 2016

5GDe komst van 5G vanaf 2020 in de lidstaten van de Europese Unie zal substantieel bij gaan dragen aan de ontwikkeling van de Europese economie. Dit stellen vier instellingen en marktonderzoekers, InterDigital Europe, Real Wireless, Tech4i2 en Trinity College Dublin, in een recent onderzoek in opdracht van de Europese Commissie.

 

In hun onderzoek constateren de markexperts en de academici dat de Europese Unie veel te verwachten heeft van de geplande uitrol van 5G in 2020. Het beschikbaar komen van deze mobiele technologie gaat maar liefst 113,1 miljard euro per jaar bijdragen aan de Europese economie. De uiteindelijke investeringen lopen de komende vier jaar om naar een totaal van 56 miljard euro, maar de ROI kan jaarlijks oplopen tot maar liefst 141,8 miljard euro. Veder leveren de investeringen in 5G ook nog 2,3 miljoen banen op in de 28 lidstaten.

aaeaaqaaaaaaaadraaaajgnjytcxotgwlwy2y2mtngywmy1in2rmltk5zjk4nmnimmjima

Meest opleverende toepassingen
De onderzoekers stellen dat de voordelen die 5G brengt extreem breed zijn en gevarieerd, maar dat de impact in drie categorieën het meest worden gemerkt. In de eerste plaats is dat door de uitrol van 5G overal dekking van mobiele breedband wordt gerealiseerd met een minimale snelheid van 50 Mbps. De tweede ontwikkeling die erg van de 5G-uitrol gaat profiteren is de M2M/IoT-sector. Vooral als het gaat om het ontwikkelen van schaalbare producten voor deze sector. Daarnaast geldt dit voor alle verticals en omgevingen. De derde en laatste factor die goed profiteert is de ‘ultra-tactile internet’-omgeving. Deze omgeving maakt het op termijn mogelijk nieuwe diensten en applicaties te leveren via 5G. Dit zijn bijvoorbeeld diensten tussen mensen en devices of tussen devices onderling.

Verticale markten en omgevingen
De bijdrage van 113,1 miljard euro die de uitrol van 5G zou bijdragen aan de Europese economie, zijn gebaseerd op de verwachte inkomsten uit vier verticale markten en uit vier nieuwe ‘omgevingen’. Wat betreft verticale markten draagt de automotive-markt 13,8 miljard euro bij aan de Europese economie met 5G-toepassingen, de gezondheidssector 1,1 miljard euro, de transportsector 5,1 miljard euro en de nutssector 775 miljoen euro. Op het gebied van ‘omgevingen’ dragen smart cities 8,1 miljard euro bij aan de Europese economie. Voor buitengebieden is dit 10,6 miljard euro, de categorie smart homes, 1,3 miljard euro en werkplekken binnen bedrijven 30,6 miljard euro, aldus het onderzoek. Ongeveer 63 procent van alle voordelen die de uitrol van 5G in de EU-lidstaten met zich meebrengt komt ten goede van het Europese bedrijfsleven en 37 procent komt ten goede aan consumenten en de maatschappij.

Advertenties