Nederlanders hebben interesse in verruilen vast internet voor LTE

29 september 2016

LTENederlanders zijn best geïnteresseerd in het verruilen van hun vaste internetverbinding voor een mobiele LTE-verbinding. Dit constateert Telecompaper in een recent onderzoek. Kosten en snelheid zijn hierbij de belangrijkste beslisfactoren.

 

Mobiel internet is tegenwoordig met een gemiddelde van 22,68 Mbps in Nederland bijna even snel als een gemiddelde vaste internetverbinding van 30 Mbps. Vandaar dat er in ons land voor het vervangen van een vaste internetverbinding door een mobleie (LTE) verbinding natuurlijk interesse bestaat. Uit het onderzoek van de telecomexperts blijkt dat bijna de helft van de respondenten, 45 procent, een overstap van vast internet naar mobiel internet via LTE of 4G overweegt. De belangrijkste beweegreden hiervoor zijn de kosten. Als een mobiele internetverbinding goedkoper is dan een vaste internetverbinding, willen zij deze overstap maken. Daarnaast geeft 34 procent van de respondenten aan dat zij overwegen over te stappen als de geboden snelheid even hoog of beter is dan die van een vaste verbinding. De onderzoekers geven verder nog aan dat 44 procent een overstap overweegt als mobiel internet goedkoper is dan een mobiel en vast abonnement tezamen. Ook geeft 37 procent aan over te willen stappen als een LTE-abonnement een betrouwbaardere verbinding geeft dan hun huidige vaste internetverbinding. Van de respondenten geeft 23 procent als overstapreden dat zij ook via 4G televisie kunnen kijken en 28 procent dat zij dan een bundel kunnen krijgen van telefonie, internet en televisiekijken. Jongeren zijn vaker dan ouderen in een overstap geïnteresseerd, aldus het onderzoek.

Haken en ogen
De onderzoekers geven in hun rapport aan dat er natuurlijk nog wel enige haken en ogen zij bij het vervangen van een vaste internetverbinding door een mobiele verbinding via 4G/LTE. Dit heeft ten eerste te maken met de huidige mobiele bundels die vaak nog een cap hebben van enkele GB’s per maand. Door intensief internetgebruik kan daardoor moeten worden bijbetaald. Een tweede probleem is dat de huidige mobiele bundels niet eenvoudig door meerdere gebruikers kunnen worden gedeeld, aldus het rapport. Thetering biedt hiervoor wel uitkomst.

Proeftrajecten al onderweg
Mobiel internet in plaats van een vaste internetverbinding is al een realiteit in ons land. Zowel KPN als T-Mobile voeren op dit moment hiervoor testen uit. Bij KPN gaat het om proeftrajecten waarbij eindgebruikers in buitengebieden, waarvoor de aanleg van koper of glasvezel niet rendabel is, 4G aangeboden krijgen als vaste internetverbinding. Ook T-Mobile doet hiervoor proeftrajecten, maar biedt de service ook aan eindgebruikers bij wie het huidige aanbod aan vaste internetverbindingen niet past.

Advertenties