IHS-Markit: Zakelijke VoIP blijft maar groeien

29 september 2016

voip-phone-plant-disWereldwijd blijft het aantal zakelijke VoIP- en Unified Communications (UC)-aansluitingen toenemen. Dit constateren onderzoekers van IHS-Markit in een recent onderzoek. Ondanks consolidatie blijft dit marktsegment de komende vier jaar groeien.

 

Uit het onderzoek van de marktspecialisten  blijkt dat de mondiale markt voor cloudgebaseerde PBX-toepassingen en toepassingen voor Unified Communications (UC) in de eerste helft van 2016 weer is toegenomen. In totaal nam de omzet uit cloudgebaseerde PBX en UC in deze periode toe tot 4,7 miljard dollar. Dit was 12 procent meer dan in dezelfde periode in 2015. Belangrijkste drijfveer hierachter is dat cloudgebaseerde PBX en UV inmiddels voor bedrijven normaal is geworden.  Ook zijn er meer toepassingen beschikbaar en van meerdere leveranciers. Ook zoeken bedrijven niet allen meer naar een cloudgebaseerde vervanger voor hun telefoniebehoefte, maar ook zien zij steeds meer de voordelen van UC. Leveranciers spelen hier dan natuurlijk op in en proberen met goede prijzen en toepassingen hun eindgebruikers steeds meer te binden.

583785

Eindgebruikers nemen sterker toe
Opvallend is, zo constateren de onderzoekers, dat het aantal zakelijke eindgebruikers of seats meer is toegenomen dan de markt in geheel. In de eerste helft van 2016 nam het aantal VoIP- en UC-seats met 22 procent toe tot 38 miljoen seats. Alle markten groeien, maar Noord-Amerika is wel marktleider met 43 procent van alle seats. Dit heeft volgens IHS-Markit te maken met prijscompressie. Daarnaast zien de experts wel dat de markt zich consolideert. Vooral gebeurt dit in Noord-Amerika. Belangrijkste drijfveren achter de consolidatie zijn het vergroten van schaalbaarheid, het maximaliseren van het gebruik van infrastructuur en kostenbesparingen.

Toekomstige verwachtingen
De komende vier jaar blijft dit marktsegment toenemen, aldus de onderzoekers. Zij verwachten dat de markt zal groeien naar een totale omzet van 13 miljard dollar. Het aantal seats zal toenemen naar 74 miljoen. De experts verwachten dat vooral cloudgebasereerde zakelijke telefonie en UC zal groeien in zowel het kleine, middelgrote en grote bedrijfsleven. Vooral bij de grootzakelijke ondernemingen.

Advertenties