Begroting EZ: Frequentieveilingen, buitengebieden, Europa en IoT

20 september 2016

denhaagminecoHet Ministerie van Economische Zaken heeft in haar begroting voor 2017 een aantal doelstellingen op telecomgebied vastgesteld. Een Nota over toekomstige frequentieveilingen, aandacht voor breedband in buitengebieden, Europese telecomregelgeving en het stimuleren van het Internet of Things (IoT) voor de Nederlande economie zijn hierbij de speerpunten.

 

Met Prinsjesdag 2016 zijn ook de speerpunten van het Ministerie van Economische Zaken voor het komende jaar op telecomgebied bekend geworden. Volgens EZ levert ICT een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en heeft ons land een uitstekende uitgangspositie om de kansen van digitalisering voor innovatie en economische groei te benutten. Aandacht voor ICT is dan ook sterk in het beleid van EZ voor 2017 verankerd. Op telecomgebied betekent dit onder meer dat in het voorjaar van 2017 het kabinet met een Strategische Nota Mobiele Communicatie komt. In deze nota worden voor de komende vijf tot tien jaar, tot 2026, de doelstellingen geformuleerd voor het spectrumbeleid, in het bijzonder frequentieveilingen. Het gaat hierbij om veilingen in de 700 MHz, 2100 MHz en de 1452-1492 MHz-banden. Een aantal hiervan zijn niet onverwacht, zoals de 700 MHz en de 2100 MHz. Daarvoor bestaat in Europees perspectief al veel aandacht. Hiermee wil de regering de sterk toenemende behoefte aan spectrum voor mobiele communicatie te lijf gaan. Een tweede belangrijk speerpunt is, aldus het begrotingsvoorstel, meer aandacht voor snelle breedband in buitengebieden. Hiervoor wordt een Kennisplatform Snel Internet opgericht. Hierin zullen alle bij dit thema betrokken partijen zijn vertegenwoordigd, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Inter-Provinciaal Overleg (IPO) Breedband en Europa Decen-traal.

Europa belangrijk

Ook de ontwikkelingen op telecomgebied in Europa zullen het komende jaar weer strikt door EZ worden gevolgd. In 2017 moet Nederland binnen de EU onderhandelen over de herziening van de regelgeving voor elektronische communicatienetwerken en diensten. Vooral gaat het hierbij om verplichte toegang tot vaste netwerken, uitgifte van spectrum voor mobiele netwerken, bescherming van vaste en mobiele eindgebruikers, telecom als universele dienst en privacybescherming door telecomoperators en –bedrijven. Dit jaar verwacht EZ hierover nog een voorstel van de Europese Commissie, waarna de lidstaten en dus Nederland tot een gezamenlijke positie moeten komen. Ook zal Nederland zich actief bemoeien met het vaststellen van de nieuwe regelgeving rondom roaming, afschaffing van de roamingtarieven voor consumenten, die in 2017 moet ingaan.

3198_prinsjesdag-koffer

IoT wordt speerpunt
Een vierde belangrijk speerpunt op IT- en telecomgebied wordt de verdere uitbouw en toepassing van het Internet of Things (IoT). Hierbij gaat het Smart Industry-initiatief een belangrijke rol spelen. Hierbij wordt extra ingezet op het gebruik van innovatieve toepassingen en kennis, zoals het IoT, voor de energiesector, de smart industry, cyber security en e-Health-toepassingen. Daarna wordt ook het gebruik van Big data veder gestimuleerd. Andere terreinen op het gebied van ICT waarin de Nederlandse overheid het komende jaar wil investeren is het aansluiten van alle scholen op breedbandinternet en het gebruik van adaptief lesmateriaal, de opleiding van voldoende ICT-professionals en meer export van Nederlandse ICT-kennis en –kunde naar het buitenland en het naar Nederland halen van ICT-gerelateerde bedrijvigheid. De begroting van EZ moet nog wel eerst worden goedgekeurd door de Tweede Kamer en daarna door de Eerste Kamer.

Advertenties