Europese Commissie: Breedband komende jaren topprioriteit

15 september 2016

europe-light-up-580x358In de jaarlijkse State of the Union-toespraak van EC-voorzitter Juncker zijn nieuwe telecomplannen aangekondigd. Breedbanduitrol is topprioriteit, naarst de uitrol van 5G. Ook gaat gesleuteld worden aan regelgeving voor bijvoorbeeld OTT-diensten. Branche- en belangenorganisaties reageren over het algemeen positief.

 

De Europese Commissie gaat de komende jaren weer meer specifieke aandacht geven aan regelgeving voor de telecombranche in de lidstaten. Dit moet de sociaaleconomische ontwikkelingen gaan verbeteren, aldus voorzitter Juncker in zijn jaarlijkse ‘troonrede’. Voor deze specifieke telecomaandacht is nu het voorstel Electronic Communications Code in het leven geroepen. De voornaamste aandacht op telecomgebied zal worden gegeven aan de uitrol van breedband tot 2025. Deze doelstellingen bestaan uit drie onderdelen. In de eerste plaats moeten over 9 jaar alle huishoudens in de lidstaten de beschikking hebben over een breedbandverbinding van 100 Mbps of meer. Publieke instellingen in de lidstaten moeten, ten tweede, over een symmetrische verbinding beschikken van  1Gbps of meer. De derde en laatste poot van het breedbandplan is het ontwikkelen van 5G binnen de EU. Vanaf 2020 moet iedere lidstaat ten minste een werkend commercieel 5G-netwerk hebben in één stad. Ook moet hiervoor spectrum vrij worden gemaakt. Verder wordt nog ingezet op het doorontwikkelen van publieke WiFi-toegang. Hiervoor komt een budget van 120 miljoen euro beschikbaar.

Lichtere regulering voor meer investeringen
De kosten van de telecomplannen van de EC worden geraamd op een totaal van 500 miljard euro voor de komende tien jaar. Wanneer naar de huidige trends wordt gekeken, is er nog een tekort van ongeveer 155 miljard euro. De EC wil dit gat dichten door onder meer investeringsbereidheid uit de sector te bewerkstelligen. Met lichtere regulering moeten bijvoorbeeld operators stimuleren. De regulering moet voortaan de belangen van eindgebruikers beschermen en wordt alleen ingezet om bij te sturen als commerciële overeenkomsten tussen operators niet leiden tot meer concurrentie. Vooral gaat dit gebeuren in markten waar concurrenten samen investeren in snelle netwerken zodat het ook makkelijker wordt voor kleinere partijen om mee te investeren. Bedrijven die als eerste specifieke diensten aanbieden om buitengebieden te ontsluiten, moeten op langere termijn meer zekerheid krijgen over regulering en de investeringen. Daarnaast zullen OTT-diensten op dezelfde manier worden gereguleerd als bestaande diensten, zoals op gebied van beveiliging en de integriteit van de netwerken. Ook moeten zij het mogelijk maken 112 gratis te gebruiken. Tot slot worden de mobiele vergunningen voor spectrum versneld geharmoniseerd. Hierdoor verwacht de EC dat ook de investeringen toenemen. Alle plannen van de EC moeten natuurlijk nog wel door het Europees Parlement en de Raad van Ministers worden goedgekeurd.

Reacties belanghebbenden
De reacties van de verschillende belanghebbenden zijn gemiddeld positief. De brancheorganisatie van Europese telecomoperators ETNO is blij dat nu gedateerde regelgeving wordt aangepast naar de eisen van de moderne tijd. Wel geeft de brancheorganisatie dat de regelgeving wel neutraal moet zijn voor technologie. Dus dezelfde regels voor DSL, kabel en glasvezel. De mondiale branche- en belangenorganisatie GSMA is ook blij. Vooral de nadruk van de EC op infrastructuur vindt de organisatie fijn. Ook het schrappen van sectorspecifieke regelgeving is een goede ontwikkeling. De branchevertegenwoordiger voor de computer- en internetindustrie, de CCIA , is echter minder blij met het EC-voorstel. Vooral omdat bestaande regelgeving nu ook gaat gelden voor internet- of OTT-diensten. Zeker als het gaat om netwerkbeveiliging, verbinding met 112 en de ePrivacy-richtlijn. In plaats van harmonisatie verwacht de CCIA nu fragmentatie van beleid in de afzonderlijke 27 (excl. UK) lidstaten. Aangezien veel diensten gratis zijn, verwachten zij dat vooral kleinere aanbieders het moeilijk gaan krijgen.

Advertenties